target_faceb_p03-01

ບໍລິຄໍາໄຊປ່າໄມ້ຫຼຸດລົງໜ້າເປັນຫ່ວງ

ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ….ໂດຍສະເພາະເມືອງຄໍາເກີດໄດ້ມີຄໍາສັ່ງປິດປ່າ-ຢຸດຕັດໄມ້ຊົ່ວຄາວ…..ກົດອ່ານເລີຍ…

ເມືອງຄຳເກີດສັ່ງປິດປ່າ ແລະ ຢຸດຕິການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຊົ່ວຄາວເພື່ອຟື້ນຟູປ່າໄມ້ທຳມະຊາດທີ່ມີສະພາບຊຸດໂຊມ ຍ້ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່,ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ໄຟໄໜ້ລາມປ່າ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນການສໍາຫຼວດຂອງຂະແໜງກະສິກໍາປ່າໄມ້ແຂວງພົບວ່າການທຳລາຍປ່າໄມ້ແຕ່ປີ 1999-2016 ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຂອງແຂວງຖືກທຳລາຍເຖີງ 227,000 ເຮັກຕາ.

ໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຄຳເກີດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປິດປ່າ ແລະ ຢຸດຕິການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຊົ່ວຄາວພາຍໃນເມືອງຄຳເກີດ,ໂດຍເປັນປະທານ ທ່ານ ວັນວິໄລ ແດນພູຫລວງ ເຈົ້າເມືອງ ຄໍາເກີດ, ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານປິດປ່າຂັ້ນແຂວງ, ພະນັກງານການນຳ,ຫົວໜ້າຫ້ອງການ,ລັດວິສາຫະກິດ ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ເພັດສະໄໝ ໄຊຍະທິຈັກ ຮອງເຈົ້າເມືອງຄຳເກີດໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສະບັບເລກທີ 630 /ຂບຊ ລົງວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2016 ວ່າດ້ວຍການປິດປ່າ ແລະ ຢຸດຕິການຂຸດຄົ້ນໄມ້ຊົ່ວຄາວພາຍໃນເມືອງຄຳເກີດ.

ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຫອມນະບຸນລັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອຟື້ນຟູປ່າໄມ້ທຳມະຊາດທີ່ມີສະພາບຊຸດໂຊມ ຍ້ອນການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່,ການຂຸດຄົ້ນໄມ້ ແລະ ໄຟໄໜ້ລາມປ່າເພື່ອບັນລຸເປົ້າໜາຍວຽກກັບວຽກງານປ່າໄມ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ 5 ປີຄັ້ງທີ່ 6 (2016-2020) ໃຫ້ເນື້ອທີ່ປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນທົ່ວປະເທດໃຫ້ໄດ້ 70% ໃນປີ 2020,  ເພື່ອປັບປຸງຄືນລະບົບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານປ່າໄມ້ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລະບຽບກົດໜາຍເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ.

ປ່າໄມ້ພາຍໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊແມ່ນຖືກທຳລາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນປີ 1999 ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຫລາຍກ່ວາ 20% ກວມເອົາປະມານ 1.051.334 ເຮັກຕາຂອງເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ທັ້ງໜົດພາຍໃນແຂວງເທົ່າກັບ 65,8%, ປີ 2000 ປ່າໄມ້ຫລຸດລົງເຫລືອ 981,031 ເຮັກຕາເທົ່າກັບ 61,4%, ປີ 2015 ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ສືບຕໍ່ຫລຸດລົງເຫລືອ 877,176 ເຮັກຕາເທົ່າກັບ 54,9% ຄາດຄະເນວ່າປີ 2016 ຈະມີເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຍັງເຫລືອປະມານ 824,449 ເຮັກຕາເທົ່າກັບ 52,65% ການທຳລາຍປ່າໄມ້ແຕ່ປີ 1999-2016 ເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ຖືກທຳລາຍເຖີງ 227,000 ເຮັກຕາ.                                                         ພາບ-ຂ່າວ: ຄຳຕັນ ພາວິໄລ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu