666

ບັນຫາຂາດນຳ້ໃຊ້ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ

ບັນຫາຂາດນຳ້ໃຊ້ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໂລກຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ. ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານຜົນກະທົບຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ທີ່ເປັນສະນວນບັນຫາຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງພົນລະເມືອງ ໂດຍລາຍງານລະບຸວ່າ: ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນບາງສ່ວນຂອງໂລກອາດຈະຫຼຸດລົງ 6% ໃນປີ 2050 ຈາກການຂາດເຂີນນ້ຳດື່ມບໍລິໂພກ ທີ່ມາຈາກບັນຫາສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວອີງຕາມທະນາຄານໂລກ ຫຼື World Bank ລາຍງານເມື່ອວານນີ້. ລາຍງານລະບຸວ່າ: ປະຊາກອນທີ່ກໍາລັງເຕີບໂຕຂຶ້ນ-ລາຍໄດ້ທີ່ເພິ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເມືອງທີ່ຂະຫຍາຍຂຶ້ນ ຈະມາບັນຈົບກັນບ່ອນທີ່ໂລກມີຄວາມຕ້ອງການນ້ຳ ໃນຂະນະທີ່ການຕອບສະໜອງ ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເອົາແທ້ບໍ່ໄດ້ ແລະ ບໍ່ແນ່ນອນອີກ, ຈາກລາຍງາຍການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ , ນຳ້ ແລະ ເສດຖະກິດ ລະບຸວ່າ: ພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຄື: ພາກພື້ນອາຟຣິກກາເໜືອ ຕະເວັນອອກກາງ, ອິນເດຍ ແລະ ຈີນ. ລາຍງານຊີ້ແຈງວ່າການຈັດການນ້ຳທີ່ມີປະສິດທິພາບ ອາດຊ່ວຍບັນເທົາ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ການຊົດເຊີຍຜົນກະທົບໄດ້ ແຕ່ຫາກບໍ່ມີພື້ນທີ່ທີ່ອຸດົມສົມບູນຢ່າງອາຟຣິກກາກາງ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ ຈະເຫັນວ່າມີປະລິມານທີ່ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດກຳລັງຂາດເຂີນນຳ້ຈະປະສົບບັນຫາຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ . ລາຍງາຍຍັງບອກອີກວ່າ: ແຫຼ່ງນໍ້າຈະສົ່ງຜົນກະທົບກັບຄົນທຸກຍາກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ,ລວມທັງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ການຂາດເຂີນນ້ຳເປັນໄພຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ເປັນສະນວນການຂັດແຍ້ງ ໃນອະນາຄົດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu