Fun-Facts-of-Passion-Fruit

ນ້ຳໝາກໜອດ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ໜ້າອັດສະຈັນໂດຍສະເພາະຕໍ່ຜູ້ເຖົ້າ

ນ້ຳໝາກໜອດ ເປັນນ້ຳໝາກໄມ້ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຊອກຫາກິນໄດ້ງ່າຍຢູ່ບ້ານເຮົາ ເຖິງວ່າຈະສົ້ມໄປ
ແດ່ໜ້ອຍໜຶ່ງແຕ່ນ້ຳໝາກໜອດກໍໃຫ້ຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ; ໂດຍສະເພາະກັບຜູ້ອາຍຸສູງທີ່ດື່ມເປັນປະຈຳຈະໄດ້ຮັບຄວາມສົດຊື່ນ, ຈາກໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້.

ຄວາມສົ້ມຂອງໝາກໜອດອາດເຮັດໃຫ້ບາງຄົນບໍ່ມັກກິນ ແຕ່ຢາກຈະບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າໝາກໄມ້ຊະນິດນີ້ມີສັບພະຄຸນທາງຢາສູງໂດຍສະເພາະປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ ເຊິ່ງສຳນັກງານກອງທຶນສະໜັບສະໜູນການວິໄຈຈາກປະເທດໄທໄດ້ເຮັດການວິໄຈມາແລ້ວ ແລະ ຢືນຢັນວ່າຜູ້ອາຍຸສູງຄວນດື່ມນ້ຳໝາກໜອດຈະດີທີ່ສຸດ.

ດຣ ຄຸນວັນ ສິງທອງ ຄະນະການແພດມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ່ພ້ອມຄະນະໄດ້ເຮັດການວິໄຈ
ນ້ຳໝາກໜອດ ເພື່ອການຕໍ່ຕ້ານອະນຸມູນອິດສະຫຼະ ແລະ ຕ້ານການອັກເສບໃນຜູ້ອາຍຸສູງເພື່ອສຶກສາສັບພະຄຸນ, ຄຸນປະໂຫຍດໃນນ້ຳໝາກໜອດຊະນິດເປືອກສີມ້ວງ ແລະ ສີເຫຼືອງ ເຫັນວ່າການດື່ມນ້ຳໝາກໜອດມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ປະລິມານວິຕາມິນເອ ແລະ ວິຕາມິນອີ ໃນຮ່າງກາຍເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ປະລິມານ Cytodise ເຊິ່ງເປັນຕົວກະຕຸ້ນການອັກເສບໃຫ້ຫຼຸດລົງ.

ນອກຈາກນີ້, ການດື່ມນ້ຳໝາກໜອດຍັງຊ່ວຍເພີ່ມປະລິມານສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະຈຶ່ງຊ່ວຍສ້າງພູມຕ້ານທານໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະໃນຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ຄວນດື່ມນ້ຳໝາກໜອດເປັນປະຈຳເພື່ອກະຕຸ້ນລະບົບພູມຕ້ານທານ, ສ່ວນຄົນທົ່ວໄປທີ່ບໍ່ແມ່ນຜູ້ອາຍຸສູງກໍຄວນດື່ມນ້ຳໝາກໜອດເຊັ່ນກັນ; ເພາະນອກຈາກໝາກໜອດເປືອກເຫຼືອງ ແລະ ເປືອກມ້ວງຈະມີວິຕາມິນເອສູງຫຼາຍທີ່ຈະຊ່ວຍບຳລຸງສາຍຕາແລ້ວ, ຍັງມີວິຕາມິນຊີທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງຜິວ, ຫຼຸດຮ່ອງຮອຍ ແລະ ຫຼຸດໄຂມັນໃນເສັ້ນເລືອດໄດ້ເຊິ່ງຈັດໄດ້ວ່າເປັນໝາກໄມ້ທີ່ເໝາະກັບທຸກເພດທຸດໄວ ແລະ ຂໍບອກເລີຍວ່າຖ້າຈະດື່ມນ້ຳໝາກໜອດໃຫ້ດື່ມແບບຄັ້ນນ້ຳສົດໆໂດຍບໍ່ໃສ່ນ້ຳຕານ ຫຼື ນ້ຳເຊື່ອມເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫວານລົງໄປຫຼືຖ້າບໍ່ມັກລົດສົ້ມແທ້ໆກໍໃຫ້ຕື່ມນ້ຳຕານໃສ່ພຽງໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອຈະໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກໝາກໜອດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu