12305635_1667044403571884_14081040_n

ນຳໃຊ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ

ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບສຳນັກງານ ສິດທິບັດ ແລະ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງ ແລະ ນະວັດຕະກຳແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ ເພື່ອການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນ ວັນທີ 26 ພະຈິກນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີບັນດານັກວິທະຍາກອນຈາກພາຍໃນ- ຕ່າງປະ ເທດ, ຕາງໜ້າກົມພາຍໃນກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ບັນດາກະຊວງ, ມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ, ບໍລິສັດຕົວແທນ, ຫົວໜ່ວຍທຸະລະກິດພາກເອກະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ດຣ. ນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ເອກະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບການພັດທະນານະໂຍບາຍທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ, ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍອື່ນໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ທີ່ສະ  ເໜີໂດຍ ວິທະຍາກອນຈາກກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ, ສຳນັກງານສິດທິບັດ ແລະ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມການປະດິດສ້າງ ແລະ ນະວັດຕະກຳແຫ່ງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍສະເພາະຫົວຂໍ້ ພາລະບົດບາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບຊັບສິນທາງປັນຍາ-ນິຕິກຳ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນປະເທດລາວ ແລະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການໄດ້ຮັບສິດດ້ານຊັບສິນທາງອຸດສາຫະກຳ, ສະພາບການປັດຈຸບັນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈົດທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu