TargeT_FaceB_P02-01

ນັກສຶກສາລາວໄດ້ຮັບທຶນຮຽນຕໍ່ທີ່ຝຣັ່ງ

ໂຄງການທຶນການສຶກສາ “ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ” ທີ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງໃນປີ 2015 ໂດຍສະຖານທູດຝຣັ່ງ ແລະ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2 ຈໍາກັດ (NTPC) ໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງໃນປີ 2016 ໄດ້ສອບເສັງຄັດເລືອກ ໂດຍສະເພາະ ລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາຝຣັ່ງ ເຊິ່ງຜ່ານການສອບເສັງພາກຂຽນ ແລະ ເວົ້າ ໃນຈຳນວນ 30 ຜູ້ສະໝັກທຶນທີ່ມາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ 4 ຄົນ  ເຊິ່ງນັກສຶກສາດັ່ງກ່າວ ຈະໄປສຶກສາໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນເວລາ 2 ປີຢູ່ທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆຂອງປະເທດຝຣັ່ງພາຍຫຼັງຮຽນຈົບແລ້ວຈະໄດ້ມາຮ່ວມງານກັບ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ 2.

ໃນວັນທີ 27 ມີຖຸນາ 2016 ນີ້ ບັນດານັກສຶກສາສາວ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ມີການມອບ-ຮັບ ອຸປະກອນໄອທີ ທີ່ຈຳເປັນຈຳນວນໜຶ່ງ ກ່ອນການເດີນທາງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu