TargeT_FaceB_P.j05pg-01

ນັກປະດິດ ອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ຊາວໜຸ່ມອາຍຸ 22 ປີ ມີແນວຄວາມຄິດຢາກຈະຊ່ວຍເຫຼືອໂລກມະນຸດ ດ້ວຍການປະດິດເຄື່ອງເຮັດຄວາມສະອາດທະເລ.

ທ້າວ ໂບຍານ ສະລັດ ນັກປະດິດຊາວ “ດັດຊ໌” ຕັດສິນໃຈຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຫັນຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫຼາຍໃນພື້ນທະເລ ຕອນທີ່ລາວໄປດຳນໍ້າໃນປະເທດ “ເກຣັກ” ຕອນອາຍຸ 16 ປີ. ຕໍ່ມາໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2012 “ໂບຍານ” ໄດ້ນໍາສະເໜີຜົນງານ Tedx Talk ຢູ່ປະເທດ “ເນີເທີແລນ” ຈົນມີຜູ້ຄົນສົນໃຈ ແລະ ເກີດກະແສຂຶ້ນມາໃນໂລກອອນລາຍ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນອີກໜຶ່ງປີ ລາວຕັດສິນໃຈຢຸດການຮຽນເພື່ອສ້າງຕັ້ງອົງກອນ The Ocean Cleanup ເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມສະອາດໃນທະເລຂຶ້ນ. ລາວ ແລະ ທີມງານໄດ້ສ້າງເຄື່ອງມືເຮັດຄວາມສະອາດລຸ້ນທົດລອງມີຄວາມຍາວ 100 ແມັດ ອອກແບບມາເພື່ອເກັບຂີ້ເຫຍື້ອໃນທະເລໄດ້ໄກເຖິງ 20 ກິໂລແມັດ .

ຖ້າຫາກສິ່ງປະດິດນີ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ມັນຈະກາຍເປັນນະວັດຕະກຳ ປົກປ້ອງທະເລ ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນອະນາຄົດ.

ຈາກຜົນງານຂອງ “ໂບຍານ” ເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນນັກປະດິດ ທີ່ອາຍຸນ້ອຍທີ່ສຸດ ໄດ້ຖືກບັນທຶກສະຖິຕິໂດຍ Guinness Book.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu