TargeT_FaceB_P-01

ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນເດີນທາງທົ່ວອາຊີ-ປາຊີຟິກ ສູງສຸດໃນປີນີ້

ດັດຊະນີຈຸດໝາຍປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມປະຈຳພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຈັດໂດຍ Master Card ລະບຸວ່າ: ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສ.ປ ຈີນ ຍັງຄອງສ່ວນແບ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປີ 2016 ຂອງຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງໄປຍັງຈຸດໝາຍປາຍທາງທົ່ວພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ.   ລາຍງານຍັງຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ:  ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສ.ປ ຈີນ 50,4 ລ້ານຄົນ ວາງແຜນເດີນທາງໄປຍັງຈຸດໝາຍປາຍທາງທົ່ວອາຊີ-ປາຊີຟິກໃນປີນີ້ ກວມປະມານ 15,7% ຂອງຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ທີ່ພັກຄ້າງຄືນຕາມເມືອງຕ່າງໆໃນພາກພື້ນ ໂດຍຄາດວ່າໃນປີ 2016 ນີ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນຈະໃຊ້ຈ່າຍເງິນຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 40 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບການການເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຫຼື ປະມານ 18,2% ຂອງການໃຊ້ຈ່າຍຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດພາກພື້ນ.

ນອກຈາກຈີນແລ້ວ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ພັກຄ້າງຄືນຕາມເມືອງໃຫຍ່ໆໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ເດີນທາງມາຈາກເກົາຫຼີ, ໄຕ້ຫວັນ, ສະຫະລັດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼາຍທີ່ສຸດຕາມລຳດັບ. ຂະນະດຽວກັນ ລາຍງານຍັງເປີດເຜີຍວ່າ ໃນບັນດາ 10 ເມືອງຍອດນິຍົມຂອງອາຊີ-ປາຊີຟິກ ນັ້ນ ມີຢູ່ 4 ເມືອງທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ ສ.ປ ຈີນ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫຼາຍທີ່ສຸດຄື: ນະຄອນຫຼວງໂຊ ສ.ເກົາຫລີ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີຫຼາຍເຖິງ 50,0% ຂອງຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ. ທັງນີ້, ການທ່ອງທ່ຽວຂາອອກໄປຍັງຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນອາຊີຂອງຈີນຂະຫຍາຍຕົວໄວເຮັດໃຫ້ຈີນ ຂຶ້ນຈາກອັນດັບ 6 ໃນປີ 2009 ມາເປັນອັນດັບທີ 1 ໃນປີ 2012 ດ້ວຍສ່ວນແບ່ງ 9,8% ຂອງຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດໃນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ແລະ ຍັງຮັກສາອັນດັບສູງສຸດແຕ່ນັບແຕ່ນັ້ນມາດ້ວຍສ່ວນແບ່ງ 15,7% ເຊິ່ງຂັບເຄື່ອນໂດຍອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຕໍ່ປີ 25,9%  ນັບແຕ່ປີ 2009-2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu