target_faceb_p-01

ນະຄອນຫຼວງ ກຽມຈັດງານສັບປະດາສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຈະຈັດການວາງສະແດງສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດ ລະດັບພາກພື້ນ…ກົດເຂົ້າອ່ານເລີຍ…

 

ສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດ ແມ່ນສິດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນການປົກປ້ອງຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງສິນຄ້າ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບຂອບເຂດທາງພູມສາດ ຫລື ຖິ່ນທີ່ມາຂອງສິນຄ້າ…ເຊິ່ງຈະເປັນການເພີ່ມໂອກາດທາງການຕະຫລາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າມີຄ່າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ , ສປປ ລາວ ລວມມີກາເຟພູພຽງບໍລະເວນ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຈາກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ, ຊາຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ປາກຊ່ອງຜ້າໄໝຈາກ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ຫົວພັນ…ໃນຊຸມປີຜ່ານມາສະເພາະຂົງເຂດອາຊີ ແມ່ນມີຫລາຍກວ່າ 150 ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຖິ່ນກໍາເນີດ.

ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ຮ່ວມກັບ ສະຖານທູດຝລັ່ງ ປະຈໍາລາວ, ອົງການອາຫານ ແລະ ກະສິກໍາ, ອົງການພັດທະນາຂອງປະເທດຝຣັ່ງ, ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາເອີຮົບ ປະຈໍາສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຖະແຫລງຂ່າວ ກ່ຽວກັບການຈັດງານສັບປະດາສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ 2016 ນີ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມຖິ່ນກໍາເນີດຄຸນນະພາບຂອງສິນຄ້າ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ຫົວໜ້າກົມຊັບສິນທາງປັນຍາ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດງານຖິ່ນກໍາເນີດໃນຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 25-28 ຕຸລາ 2016 ນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຈະມີການວາງສະແດງສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດ ລະດັບພາກພື້ນທີ່ມາຈາກ ສປປ ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ໄທ ແລະ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ໃນອາຊີ ແລະ ເອີຮົບ, ພ້ອມກັບມີການຈັດຫລາຍກິດຈະກໍາ ໂດຍໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດຫລາຍຂຶ້ນ ລວມທັງເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການໂຄສະນາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນສັງຄົມໃຫ້ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານນາງ ຂັນລາສີ ແກ້ວບຸນພັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສິນຄ້າຖິ່ນກໍາເນີດ ແມ່ນສິດທາງດ້ານຊັບສິນທາງປັນຍາ ໃນການປົກປ້ອງຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງສິນຄ້າ ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບຂອບເຂດທາງພູມສາດ ຫລື ຖິ່ນທີ່ມາຂອງສິນຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງມີການນໍາໃຊ້ຊື່ທາງພູມສາດກັບສິນຄ້າ ເຊັ່ນ: ຊໍາເປນຈາກປະເທດຝຣັ່ງ, ໝາກພິກໄທກໍາປົດ ຈາກກໍາປູເຈຍ, ຊາດາຈີລິງຈາກອິນເດຍ, ຊາມົກເຈົາຈາກ ຫວຽດນາມ, ສະກອດວິດສະກີ ຈາກອັງກິດ. ສ່ວນສິນຄ້າເອກະລັກສະເພາະທີ່ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບຖິ່ນທີ່ມາຂອງ ສປປ ລາວ ລວມມີກາເຟພູພຽງບໍລະເວນ, ເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍຈາກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ, ຊາຈາກແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ປາກຊ່ອງຜ້າໄໝຈາກ ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ຫົວພັນ.

ຖິ່ນກໍາເນີດແມ່ນຜົນທີ່ເກີດມາຈາກການເຊື່ອມໂຍງ ລະຫວ່າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ພູມປັນຍາຂອງທ້ອງຖິ່ນເຊິ່ງເປັນສິ່ງຄໍ້າປະກັນຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ ທີ່ສະແຫວງຫາສິນຄ້າເອກະລັກສະເພາະ, ຄຸນນະພາບສູງ ແລະ ຜ່ານການຮັບຮອງມາດຕະຖານຖິ່ນກໍາເນີດ ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ກັບຜູ້ຜະລິດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ດ້ວຍການຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນການຜະລິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ປະລິມານ ມາເປັນການຜະລິດທີ່ເນັ້ນໃສ່ຄຸນນະພາບເຊິ່ງຈະເປັນການເພີ່ມໂອກາດທາງການຕະຫລາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າມີຄ່າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ.

ໃນຊຸມປີຜ່ານມາສະເພາະຂົງເຂດອາຊີ ແມ່ນມີຫລາຍກວ່າ 150 ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນປົກປ້ອງຖິ່ນກໍາເນີດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu