target_faceb_p02-01

ທ້າຍປີຈະສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານຄັ້ງທີ II ປີ 2016

ຄະນະຊີ້ນໍາການສໍາຫລວດແຮງງານ ເປີດບັ້ນການສໍາຫລວດກໍາລັງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທີ II ປີ 2016 ເຊິ່ງຈະໄດ້ມີການລົງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃນທ້າຍປີ 2016 ນີ້  ໂດຍຈະມີການສໍາຫລວດ ຢູ່ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນ 10.800 ກວ່າຄົວເຮືອນ ແລະ 540 ບ້ານ.

ທ່ານ ສະໄໝຈັນ ບຸບຜາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຫົວຄະນະຊີ້ນໍາການສໍາຫລວດກໍາລັງແຮງງານ ຄັ້ງທີ II ປີ 2016 ກ່າວວ່າ: ການສໍາຫລວດກໍາລັງແຮງງານຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ມີຄວາມສໍາຄັນ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານແຮງງານ ໃນການວາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງແຜນກໍານົດຫລັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ແຮງງານ ເພື່ອດັດສົມສາຍພົວພັນກໍາລັງແຮງງານກັບການຜະລິດ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນໃນທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດແຫ່ງການພັດທະນາ MDGs. ໃນນັ້ນ, ກໍເພື່ອເປັນການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-2020 ໃນການສໍາຫລວດທຸກໆ 5 ປີ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ຕຸລາ ນີ້, ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທ່ານ ບຸນຄົງ ຫລ້າສຸກັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ, ຮອງຄະນະຊີ້ນໍາການສໍາຫລວດກໍາລັງແຮງງານ ຄັ້ງທີ II ປີ 2016, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າແຕ່ລະກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu