target_faceb_p-03jpg-01

ທ່ານ ຫຼີເຄິສຽງ ຢ້ຽມຍາມໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌

ເວລາ 10:15  ຂອງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2016  ທ່ານ ຫຼີ ເຄິສຽງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌ ກ່ອນເດີນທາງກັບປະເທດ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu