TargeT_FaceB_P.02jpg-01

ທ່ານນາຍົກພົບປະນັກທຸລະກິດ ສຄອ

ໃນຕອນບ່າຍ ວັນທີ 27 ກໍລະກົດ 2016  ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພລາເລດ , ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດພົບປະນັກທຸລະກິດລາວ ໂດຍມີບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຈາກ 16 ກະຊວງຕິດຕາມທ່ານນາຍົກເຂົ້າຮ່ວມໃນການພົບປະຄັ້ງນີ້.

ໃນການພົບປະຄັ້ງນີ້ທາງ ສຄອ ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດານັກທຸລະກິດຂະແໜງການຕ່າງໆຂຶ້ນສະເໜີບາງບັນຫາຄົງຄ້າງທີ່ກົດໜ່ວງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ຕໍ່ທ່ານນາຍົກ ແລະ ຄະນະລັດຖະບານໄດ້ຮັບຊາບບັນຫາ ພ້ອມທັງຮ່ວມກັນປຶກສາເພື່ອຫາວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ເພາະບາງບັນຫາແມ່ນແກ່ຍາວມາຫຼາຍປີ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີທີ່ບັນດານັກທຸລະກິດໄດ້ນຳສະເໜີນັ້ນ ເພື່ອໄປປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ສອດຄ່ອງໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ບາງບັນຫາທີ່ແກ້ໄຂໄດ້ທາງລັດຖະມົນຕີ ກໍໄດ້ສະເໜີແກ້ໄຂໃນກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດ ແລະ ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈິງໃຈຂອງຄະນະລັດຖະບານ ທີ່ຢາກຈະຊ່ວຍເຫຼືອແກ້ໄຂບັນຫາ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງລາວເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ພາກທຸລະກິດຕ້ອງເຂົ້າໃຈກໍາໄດ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພາກລັດ – ພາກທຸລະກິດ ຕ້ອງພ້ອມພຽງກັນປຶກສາຫາລື ເພື່ອຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດ, ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ເກີດໜໍ່ແໜງທຸລະກິດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ,  ປັບປຸງຂອດບໍລິການຂອງພາກລັດ, ສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ, ແກ້ໄຂພະຍາດອາຍາສິດ,  ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ປັບປຸງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ວິທະຍາສາດ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈ ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.

ສໍາລັບການສະເໜີບັນຫາລວມຂອງສະມາຊິກ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ທ່ານ ນາຍົກແມ່ນເຫັນດີປັບປຸງ ດຳລັດ 115/ນຍ ແລະ 316/ນຍ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຂຶ້ນ, ເຫັນດີແກ້ບັນຫາຂົນສົ່ງທີ່ມີຂັ້ນຕອນຊັກຊ້າ ແກ່ຍາວເວລາເຖິງ 60 ວັນ ,  ເນັ້ນໃຫ້ພາກທຸລະກິດນຳໃຊ້ແຮງງານພາຍໃນໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ຊໍານານງານໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ສ່ວນຄໍາສັ່ງເລກທີ່ 15/ນຍ ທີ່ຍັງເຫັນວ່າມີບາງບັນຫາເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດ “ເຟີນີເຈີ” ປະສົບບັນຫານັ້ນ ທ່ານນາຍົກເຫັນດີແຕ່ງຕັ້ງ ລັດຖະມົນຕີປະສຳນັກງານນາຍົກ ໃຫ້ເປັນຜູ້ປະສານງານລະຫວ່າງພາກລັດ ກັບ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດໂດຍກົງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍໄວ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu