klgrkg-01

ທ່ານກຳລັງເສບຕິດ ການມີເພດສຳພັນ ຫຼືບໍ່? ເບິ່ງດ່ວນ…!!!

ດ້ວຍລັກສະນະການໃຊ້ຊີວິດໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນພຶດຕິກຳຂອງຄົນກໍປ່ຽນໄປຈາກເກົ່າ, ການມີເພດສຳພັນຖືກເປີດກວ້າງ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນການຍອມຮັບຫຼາຍເກີນໄປກໍ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນມີພຶດຕິກຳເສບຕິດການມີເພດສຳພັນຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີສັງເກດວ່າທ່ານເປັນຄົນໜຶ່ງໃນການຕິດ ການມີເພດສຳພັນ (Sex)  ຫຼື ບໍ່ມາເບິ່ງດ່ວນ:

  1. ແມ່ນຫຍັງທີ່ເອີ້ນວ່າການເສບຕິດເພດສຳພັນ

ວິທີສັງເກດອາການດັ່ງກ່າວງ່າຍໆເລີຍ ຄົນຜູ້ນັ້ນມັກຈະມີຄວາມຄິດໄປໃນທາງເພດສຳພັນຕະຫຼອດເວລາຈົນເຖິງຂັ້ນຄອບງຳສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຕ່າງໆຈົນບໍ່ເປັນອັນເຮັດວຽກ, ບາງກໍລະນີແມ່ນອາດຈະອາການໜັກ ປະມານວ່າເບິ່ງເລື່ອງເພດສຳພັນເປັນເລື່ອງໃຫ່ຍລະດັບສຳຄັນໃນຊີວິດ ແລະ ມັກຈິນຕະນາການໄປຕ່າງໆນາໆວ່າຈະມີເພດສຳພັນໃນແບບໃດກັບໃຜ ຫຼື ຈະເພີ່ມທ່າຍາກເຂົ້າໃນເພດສຳພັນຂອງຕົນແບບນີ້ເປັນຕົ້ນ, ເຊິ່ງໃຜມີອາການແບບນີ້ບອກໄດ້ເລີຍວ່າເປັນຄວາມວິປະລິດທາງຈິດປະເພດໜຶ່ງເລີຍກໍວ່າໄດ້ ແລະ ເມືອມີອາການແບບນັ້ນແລ້ວຫາກບໍ່ໄດ້ປົດປ່ອຍອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີອາການລົງແດງຄ້າຍຄືຢາເສບຕິດ.

 

  1. ການເສບຕິດເພດສຳພັນນັ້ນມີຫຍັງແນ່ມາເບິ່ງເລີຍ

ການຕິດການມີເພດສຳພັນ ນັ້ນແຍກອອກມາໄດ້ຫຼາຍປະເພດຊຶ່ງແຕ່ລະແບບກໍ່ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພຶດຕິກຳຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ ໂດຍຖ້າຈະອະທິບາຍໃຫ້ເຫັນພາບຢ່າງຈະແຈ້ງນັ້ນກໍຈະມີທັງການຕິດ Sex-Phone  ຫຼື ການເສບຕິດການເບິ່ງສື່ສິ່ງລາມົກຢ່າງເປັນຈິງເປັນຈັງ, ຊ່ວຍຕົນເອງໃຫ້ສຳເລັດຄວາມຢາກຕາມໃຈຕົນເອງໃນບ່ອນສາທາລະນະ, ມັກສະແດງອາການລາມົກອານາຈານໂດຍບໍ່ອາຍໃຜ, ການລວນລາມທາງເພດ, ພຽງແຕ່ເບິ່ງພາບໂປ້ກໍຫ້າມໃຈບໍ່ຢູ່, ເກີດຄວາມຢາກໃນເລື່ອງທາງເພດຢ່າງບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ, ມັກສູດດົມເສື້ອຜ້າຂອງເພດຕົງຂ້າມ ແລະ ການມີເພດສຳພັນແບບຊາດິສທັ້ງການໃຊ້: ໂສ້, ໄມ້ແສ້, ກະແຈມື, ທຽນໄຂ ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບຄວາມເຈັບປວດຕ່າງໆ.

  1. ຕ້ອງແກ້ໄຂວິທີໃດມາເບິ່ງ

ເມືອຮູ້ສຶກວ່າມີສິດທີ່ຈະມີອາການຕິດການມີເພດສຳພັນ ແລ້ວຖ້າທ່ານຢາກລອງປັບໂຕເອງໃໝ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກ ຫາກແຕ່ຕ້ອງຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປພະຍາຍາມປັບໂຕໄປຢ່າງໃຈເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມຸ່ງໝັ້ນໂດຍການຫຼຸດພຶດຕິກຳທາງເພດໄວ້ແນ່ ຫຼື ປ່ຽນຄວາມສົນໃຈໃປເຮັດກິດຈະກຳຢ່າງອື່ນແທນເຊັ່ນ: ການອອກກຳລັງກາຍ, ການເຮັດອາຫານ ຫຼື ຊອກຫາເຮັດກິດຈະກຳທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີເວລາວ່າງທີ່ຈະມາຄິດເລື່ອງເພດສຳພັນ ກໍຈະເປັນໂຕຊ່ວຍໃນການປັບຕົວ ແລະ ເມືອທ່ານເລີ່ມປະຕິບັດໄດ້ແນ່ແລ້ວຄຳວ່າ: “ຊະນະໃຈຕົນເອງ” ກໍຈະນໍາມາໃນບໍ່ຊ້ານີ້ແນ່ນອນ.

ທີ່ເວົ້າມາທັງໝົດນີ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການມີເພດສຳພັນນັ້ນຜິດແຕ່ຢ່າງໄດ ແຕ່ຄວນທີ່ຈະມີໃນແບບທີ່ພໍດີ ແລະ ເປັນໄປຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສະຖານະການເພາະໃນທີ່ສຸດແລ້ວຫາກຈິງຈັງກັບເລື່ອງນີ້ຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ຜົນເສຍຈະກໍ່ເກີດກັບທ່ານໂດຍກົງ ແລະ ອາດສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ຄົນໃນສັງຄົມນຳອີກ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Men’s-health

ໂດຍ:ເນເນ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu