target_faceb_p02-01

ທ່ອງທ່ຽວລາວພວມກ້າວສູ່ວິໄສທັດໃໝ່-ຕັ້ງເປົ້າໄວ້ຢ່າງຕໍ່າ 900 ກວ່າລ້ານ$

ທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວລາວພວມກ້າວສູ່ວິໄສທັດໃໝ່…ຕັ້ງເປົ້າໄວ້ຢ່າງຕໍ່າ 900 ກວ່າລ້ານ$/ປີ…ກົດອ່ານເລີຍ…

ກະຊວງ ຖວທ ວາງເປົ້າໝາຍພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 25 ແຫ່ງ, ຈັດສັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 40 ແຫ່ງ, ປັບປຸງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຈຸດເດັ່ນຕ່າງໆໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ແຫ່ງ, ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວໂດຍຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ແຕ່ນີ້ເຖິງປີ 2020 ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 6 ລ້ານຄົນ/ປີ ແລະ ຈະມີລາຍຮັບບໍ່ຫຼຸດ 950 ລ້ານກວ່າໂດລາ/ປີ ເຊິ່ງໃນປີຜ່ານມາມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາ 4 ລ້ານກວ່າຄົນ ໂດຍເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ-ວັດທະນາທຳ ແລະ ທຳມະຊາດ.

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມວິໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດສະສາດການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງປະເທດເຮົາແມ່ນຄາດວ່າຮອດປີ 2020 ຈະສາມາດດຶງດູດນັກທ່ຽວທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ແລະ ຈະສ້າງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ 953 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ແລະ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ ຂະແໜງກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ສ້າງແຜນພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ໃຫ້ໄດ້ 25 ແຫ່ງ, ຈັດສັນແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 40 ແຫ່ງ, ປັບປຸງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຈຸດເດັ່ນຕ່າງໆໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 10 ແຫ່ງ.

ພ້ອມສູ້ຊົນການເຊື່ອມໂຍງ “ເວັບໄຊ” ທ່ອງທ່ຽວລາວເຂົ້າກັບ ASEAN, GMS, PATA ແລະ ຂະຫຍາຍຜູ້ຕາງໜ້າຕົວແທນການທ່ອງທ່ຽວລາວຢູ່ປະເທດທີ່ເປັນຕະຫລາດຕົ້ນຕໍຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ 5 ແຫ່ງ, ສູ້ຊົນຈັດງານປີທ່ອງທ່ຽວລາວຄັ້ງທີ 3 ໃນປີ 2016.

ເພື່ອບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ, ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຕາມທິດສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດ ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທົ່ວໂລກ, ເປັນພື້ນຖານໃນການເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດັບພາກພື້ນ-ສາກົນ, ພັດທະນາ ແລະ ກາຍເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເປັນຂະແໜງການເສດຖະກິດນຳໜ້າ ເພື່ອຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສາມາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ້ໂດຍໄວ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດເພີ້ມຂຶ້ນໃນລະດັບທີ່ແນ່ນອນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu