target_faceb_p07-01

ທົ່ວໂລກເປັນພະຍາດເບົາຫວານ6ຕື້ຄົນ

ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ປະກາດສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການເກັບພາສີນໍ້າຕານ (Sugar Tax)  ຈາກນໍ້າອັດລົມ ເພື່ອຫຼຸດປະລິມານຜູ້ເປັນພະຍາດເບົາຫວານທົ່ວໂລກ ແລະພົບວ່າປັດຈຸບັນມີປະຊາກກອນ 6 ພັນລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ.

ລາຍງານສະບັບໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງ WHO ພົບວ່າ: ການຂຶ້ນລາຄານໍ້າອັດລົມ 20% ຂຶ້ນໄປ  ຈະເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກນໍ້າອັດລົມຫຼຸດລົງ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກມີຈະສຸຂະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ. ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ WHO ເຄີຍແນະນໍາໃຫ້ປະຊາກອນທົ່ວໂລກ ຫຼຸດການບໍລິໂພກນໍ້າຕານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເກັບພາສີນໍ້າຕານຈາກນໍ້າອັດລົມ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍມີຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກເຊັ່ນ: ແມັກຊີໂກ ແລະ ຮົງກາລີ ໄດ້ເກັບພາສີນໍ້າຕານຈາກນໍ້າອັດລົມ ໂດຍເປັນໜຶ່ງໃນນະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກ . ສ່ວນສາທາລະນະລັດອາຟຣິກກາໃຕ້ ກຽມຈະເກັບພາສີນໍ້າຕານແລ້ວໃນປີໜ້າ ເຮັດໃຫ້ອາຟຣິກກາໃຕ້ເປັນປະເທດດຽວໃນທະວີບ ທີ່ເກັບພາສີນໍ້າຕານຈາກນໍ້າອັດລົມ.

Temo Waqanivalu ຜູ້ອໍານວຍການສໍານັກງານສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ WHO ກ່າວວ່າ: ປັດຈຸບັນເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆທີ່ຈຳໜ່າຍຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ ໄດ້ໃສ່ນໍ້າຕານເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກຮັບຮູ້ປະລິມານທີ່ແທ້ຈິງ.

ປັດຈຸບັນລາຍງານຈາກອົງການອະນາໄມໂລກພົບວ່າ: ປະຊາກກອນ 6 ພັນລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ ເປັນພະຍາດເບົາຫວານ. ເຊິ່ງການເກັບພາສີນໍ້າຕານຈາກນໍ້າອັດລົມຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງອາດສາມາດຫຼຸດປະລິມານການບໍລິໂພກລົງໄດ້.

ແຕ່ເລື່ອງນີ້ ຍັງມີບາງປະເທດບໍ່ເຫັນພ້ອມກັບແນວຄິດນີ້ ເພາະເຫັນວ່າມາດຕະການນີ້ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງໃນໄລຍະຍາວ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu