TargeT_FaceB_P02-01

ທຸລະກິດແຖວໜ້າຄິດຈະຍ້າຍຖານອອກຈາກອັງກິດ

ສຳນັກຂ່າວ AFP ລາຍງານວ່າ: ຜົນສໍາຫຼວດທີ່ເປີດເຜີຍໃນວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2016 ຂອງສະຖາບັນກຳມະການບໍລິສັດອັງກິດ (IOD) ທີ່ສຳຫຼວດກຸ່ມຕົວຢ່າງທີ່ເປັນສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຄົນ ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 24-26 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາພົບວ່າ 1 ໃນ 5 ຂອງຜູ້ນຳທາງທຸລະກິດໃນອັງກິດກຳລັງພິຈາລະນາທີ່ຈະຍ້າຍຖານທຸລະກິດໄປຕ່າງປະເທດ ພາຍຫຼັງການຕັດສິນໃຈລົງປະຊາມະຕິເພື່ອອອກຈາກການເປັນສະມາຊິກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ຂອງອັງກິດ (UK). ເຫດການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ “Brexit” ຍັງສົ່ງຜົນໃຫ້ຜູ້ນຳທາງທຸລະກິດຂອງອັງກິດ 1 ໃນ 4 ວາງແຜນທີ່ຈະລະງັບການຈ້າງງານໃໝ່. ນອກຈາກນີ້, ເກືອບ 2 ໃນ 3  ຫຼື 64% ຄິດວ່າ: ຜົນທີ່ອອກມາເປັນດ້ານລົບກັບທຸລະກິດຂອງຕົນ. ຂະນະທີ່ມີ 23% ຄິດວ່າເປັນດ້ານບວກ , ມີພຽງ 9% ທີ່ລະບຸວ່າບໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກແຕ່ກ່ອນ. ທັງນີ້, ຫຼາຍກວ່າ 3 ໃນ 4 ຄິດວ່າ ຜົນທີ່ອອກມາເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຫຼຸດຈຳນວນການລົງທຶນ.ຂະນະທີ່ມີ 1 ໃນ 10 ລະບຸວ່າຈະເພີ່ມເງິນລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu