1

ທິບພະຍະ ປະກັນໄພ ພວກເຮົາມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມເປັນມືອາຊີບ

ປະເທດລາວເປັນປະເທດມີສັກກະຍະພາບທາງທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະກິດກໍາລັງຂະຫຍາຍຕົວ, ຄົນລາວເປັນຄົນທີ່ໜ້າຮັກ, ພ້ອມທັງເປີດກ້ວາງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ທາງທິບພະຍະກໍໄດ້ຮັບໂອກາດໃຫ້ມາລົງທຶນ ເຊິ່ງຖືເປັນບໍລິສັດແຫ່ງທໍາອິດຂອງໄທ ທີ່ມາລົງທຶນດ້ານປະກັນໄພ-ປະກັນຊີວິດໃນລາວ, ໂດຍສະເພາະພາຍ
ຫຼັງການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ຫຼື AECເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມລາວພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດ, ການປະກັນໄພ ແລະ ການປະກັນຊີວິດຈິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງທັງໃນທາງທຸລະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຄົນລາວໃນອະນາຄົດ, ເນື່ອງຈາກການປະກັນນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງຫຼັກປະກັນໃນຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຊ່ວຍໃຫ້ມີການສະສົມທຶນ ເພື່ອເປັນມໍລະດົກສືບທອດຕໍ່ໃຫ້ລູກຫຼານ ແລະ ເປັນຫຼັກປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊີວິດໃນໄລຍະຍາວ. (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 120 ເດືອນ ກໍລະກົດ   ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu