IMG_0045

ທິບພະຍະປະກັນໄພ ສະຫຼອງລາງວັນ Asean Awards 2016

ບໍສັດທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ ໄດ້ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄວາມສໍາເລັດບາດກ້າວທໍາອິດ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ Asean Awards 2016 , ພິທີຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2016.  ໂດຍແມ່ນທ່ານ ບຸນໄຊ ບຸນຍານຸຣັກ ກໍາມະການຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ບໍລິສັດທິບພະຍະປະກັນໄພ ເປັນປະທານໃນພິທີຄັ້ງນີ້, ມີບັນດາພະນັກງານ, ສາຂາຕົວແທນຢູ່ໃນທຸກແຂວງທົົ່ວຂອງປະເທດລາວ ແລະ ບັນດາສື່ມວນຊົນກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານຄັ້ງນີີ້.                                                                                                                                                             ທ່ານບຸນໄຊ ບຸນຍານຸຣັກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາງວັນແຫ່ງຄວາມສໍາເລັດນີ້ ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຮາກຖານທີ່ໝັ້ນຄົງຈາກ ທິບພະຍະປະກັນໄພ, ໂດຍມີລັດຖະບານເປັນຜູ້ຖືຮຸ້ນໃຫຍ່ ກ້າວສູ່ຄວາມຈະເລີນເຕີບໂຕໃນອາຊຽນ. ສໍາລັບບໍລິສັດທິບພະຍະປະກັນໄພ ແລະ ປະກັນຊີວິດນີ້ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນ ສປປລາວ ຕັ້ງແຕ່ ປີ 2014 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ມີການເຕີບໃຫຍ່ດ້ວຍມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 600% ປັດຈຸບັນມີລູກຄ້າທີ່ຖືສັນຍາປະກັນໄພຫຼາຍກວ່າ 15.000 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ຍັງໄດ້ຕອບແທນສັງຄົມ ສປປລາວ ດ້ວຍການຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອກ້າວໄປພ້ອມກັບການພັດທະນາສັງຄົມ ສປປລາວ ໃຫ້ຍືນຍົງ.

ຈາກຄວາມສຳເລັດທີ່ຜ່ານມາ ຜູ້ນຳອົງກອນ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ສປປ ລາວ ທ່ານ ບຸນໄຊ ບຸນຍານຸຣັກ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຈາກສະພາທຸລະກິດອາຊຽນ-ໄທ ໃຫ້ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ, ນັກພັດທະນາ ແລະ ບຸກຄົນດີເດັ່ນ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ນັກພັດທະນາລະດັບສູງ ສູ່ສະມາຄົມອາຊຽນ ພິທີຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ. ຖືເປັນລາງວັນທີ່ມີກຽດ ນຳມາດ້ວຍຊື່ສຽງ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມພາກພູມໃຈ ໃຫ້ແກ່ ບໍສັດທິບພະຍະປະກັນໄພ ຈຳກັດ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu