template-website-01

ທະນາຍຄວາມ ຈໍາເປັນຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ຫຼື ບໍ່?

ກ່ອນຈະໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຄຳຖາມທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຜູ້ຂຽນຂໍຍົກເອົາບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມາເບິ່ງນຳກັນເສຍກ່ອນຄື: ມາດຕາ 34 (ປັບປຸງ) ໄດ້ບົ່ງໄວ້ວ່າ: ພົນລະເມືອງລາວ ຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດລາວຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ. ລັດຮັບຮູ້ເຄົາລົບປົກປ້ອງ ແລະ ຮັບປະກັນສິດທິມະນຸດ ແລະ ສິດທິ ພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕາ 96 (ໃໝ່) ກໍໄດ້ບົ່ງໄວ້ອີກວ່າ:ຄູ່ຄວາມມີສິດໂຕ້ແຍ່ງໂຕ້ຖຽງຢູ່ທີ່ປະຊຸມສານໃນທຸກຂັ້ນຕອນ ຂອງການ ດຳເນີນຄະດີ. ຜູ້ຖືກຫາມີສິດຕໍ່ສູ້ຄະດີທີ່ຕົນຖືກກ່າວຫາດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ຜູ້ປົກປ້ອງ ຫຼື ທະນາຍຄວາມ, ທະນາຍຄວາມມີສິດຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ ກົດໝາຍແກ່ຄູ່ຄວາມ ແລະ ຜູ້ຖືກຫາ. (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 122 ເດືອນກັນຍາ  ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu