AYCAP (125 of 344)-01

ທະນາຄານ ກຸງສີ ສະໜັບສະໜຸນເຄືອຄ່າຍທຸລະກິດແລະຈັບຄູ່ພັນທະມິດ ລາວ-ໄທ

ທະນາຄານກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈໍາກັດ (ມະຫາຊົນ)ສາຂາປະຈໍາລາວ ຈັດກິດຈະກຳຜັກດັນຜູ້ປະກອບການ SME ໄທ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດມາຍັງສປປ ລາວ ຜ່ານກິດຈະກໍາ Krungsri Business Journey: The Opportunity in Lao PDRຈັບຄູ່ພັນທະມິດທຸລະກິດ ເຈາະກຸ່ມທຸລະກິດສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ກຸງສີເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາແລະພິຈາລະນາແນະນໍາຜູ້ປະກອບການເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາຈັບຄູ່ທຸລະກິດ ໂດຍຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍມີໂອກາດໄດ້ສຶກສາຂໍ້ມູນທາງທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະຝ່າຍລ່ວງໜ້າແລະສາມາດກຽມເນື້ອໃນການເຈລະຈາ ຊ່ວຍເສີມໂອກາດທາງການຄ້າຮ່ວມກັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການເລືອກເຟັ້ນລ່ວງໜ້າແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ພົບກັບຄູ່ຄ້າທີ່ມີແຮງ. ນອກຈາກນີ້ ກຸງສີຍັງຈັດໃຫ້ມີການສ້າງຄວາມຮູ້ຈັກລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດ ລາວ-ໄທ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໄທໄດ້ມີໂອກາດຢ້ຽມຢາມຕະຫຼາດການຄ້າສໍາຄັນທັງຮູບແບບດັ້ງເດີມ ແລະຮູບແບບໃໝ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈໃນ ສປປ ລາວ ລວມເຖິງຮັບຟັງການບັນຍາຍຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນຈາກເອກອັກຄະລະຊະທູດໄທ ປະຈໍານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ອັກຄະລະຊະທູດທີ່ປືກສາຝ່າຍການພານິດ ປະຈໍານະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລະ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ສປປ ລາວ”. ເພື່ອສານຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດຈາກກິດຈະກໍາໃນຄັ້ງນີ້ ທາງທະນາຄານໄດ້ມີການວາງແຜນເພີ້ມບໍລິສັດລາວເຂົ້າໃນເວັບໄຊການຈັບຄູ່ທຸລະກິດຂອງກຸງສີ ເພື່ອເປັນການເພີ້ມໂອກາດການລົງທຶນຈາກປະເທດໄທໃນອະນາຄົດ. (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 122 ເດືອນກັນຍາ  ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ ຫຼື ສອບຖາມຈອງເປັນສະມາຊິກໄດ້ທີເບີ 021 216 666)

IMG_1627 IMG_1628

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu