Format-imagssse-for-target-web

ທະນາຄານມຽນມາ ເປີດສາຂາໃນໄທເອື້ອອຳນວຍແຮງງານສົ່ງເງິນກັບປະເທດ.

ຫຼັງຈາກຕົ້ນປີທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານມຽນມາໄດ້ອະນຸມັດໃບອະນຸຍາດປະກອບທຸລະກິດທະນາຄານຕ່າງປະເທດໃນມຽນມາຮອບທີ 2 ຄວາມເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດຄື: ທະນາຄານເອກະຊົນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນມຽນມາເປີດສາຂາໃນໄທໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າການລົງທຶນຂອງນັກທຸລະກິດໄທທີ່ສົນໃຈລົງທຶນໃນມຽນມາ ແລະ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແຮງງານມຽນມາໂອນເງິນກັບປະເທດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ທະນາຄານKanbawza (KBZ) ທະນາຄານເອກະຊົນລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນມຽນມາ ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1994 ກຽມເປີດສໍານັກງານຕົວແທນ ຄັ້ງທຳອິດໃນຕ່າງປະເທດຫຼັງຈາກທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທໄດ້ອະນຸຍາດເມື່ອເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ຜູ້ອຳນວຍອະວຸໂສທະນາຄານKBZ ເວົ້າວ່າ: ທາງKBZຈະນຳຄວາມຮູ້ໃນຕະຫຼາດການເງິນຂອງປະເທດມາຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຄ້າຕະຫຼອດຈົນເປັນທີ່ປຶກສາໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດໄທທີ່ສົນໃຈລົງທຶນໃນມຽນມາ ເຊິ່ງໃນປີທີ່ຜ່ານມາການລົງທຶນຂອງໄທໃນມຽນມາ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຄິດເປັນມູນຄ່າ 8.500 ລ້ານບາດ ເພິ່ມຂຶ້ນ 43%.

ທັງນີ້ຕະຫຼອດຫ້າປີທີ່ຜ່ານມາ ມູນຄ່າການຄ້າຂອງທັງສອງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າ 250.000 ລ້ານບາດ ເຮັດໃຫ້KBZ ສົນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າມາຂະຫຍາຍສາຂາໃນໄທ ປະກອບກັບການເປີດສາຂາໃນໄທຍັງຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບແຮງງານມຽມມາ ກວ່າ 3 ລ້ານຄົນໃນການສົ່ງເງິນກັບບ້ານ ນອກຈາກນີ້ຍັງກຽມເປີດສາຂາໃນສິງກະໂປ ແລະ ມາເລເຊຍ ເພິ່ມໃນອະນາຄົດ.

ໃນອະດີດການສົ່ງເງິນກັບປະເທດຂອງແຮງງານມຽນມາ ຈະເປັນໃນຮູບແບບບໍ່ເປັນທາງການ ອາໄສເຄື່ອຄ່າຍຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ ບໍ່ນິຍົມໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດຜ່ານທະນາຄານການຄ້າໃນແຕ່ລະປະເທດທີ່ເຮັດວຽກເຊັ່ນ: ໄທ, ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ ແມ່ນວ່າຈະມີການເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັບທະນາຄານຂອງມຽນມາ ເນື່ອງຈາກບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນໃນລະບົບທະນາຄານບາງສ່ວນ.

Format-imagssse-for-target-web

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu