TargeT_FaceB_15-06-1P-01

ທະນາຄານກາງສິງກະໂປ ຈະຕັ້ງໜ່ວຍງານຕ້ານການຟອກເງິນ

ວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2016 The Straits Times ລາຍງານວ່າ: ສໍານັກງານການເງິນສິງກະໂປ ຫຼື ທະນາຄານກາງສິງກະໂປ (MAS) Monetary Authority of singapore ອອກຖະແຫຼງການລະບຸວ່າ: ຈະຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕ້ານການຟອກເງິນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ທົ່ວໂລກຈະປາບປາມກິດຈະກຳທາງການເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໂດຍຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2016 ນີ້.   ຜ່ານມາ MAS ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ປິດທະນາຄານເອກະຊົນຂອງສະວິດເຊີແລນ BSI ໃນສິງກະໂປ ທ່າມກາງການປາບປາມເສັ້ນທາງການໜູນວຽນຂອງເງິນແບບຜິດກົດໝາຍທົ່ວໂລກ.

ນອກນີ້, MAS ຍັງກ່າວວ່າ ດ້ານການເງິນຂອງສິງກະໂປສ່ຽງທີ່ຈະຖືກໃຊ້ເປັນເສັ້ນທາງຟອກເງິນສະໜັບສະໜູນການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ການໄຫຼຂອງເງິນທຶນຂ້າມຊາດທີ່ເລີ່ມມີຄວາມຊັບຊ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນ. ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຝົ້າລະວັງກວດກາຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ຈະຈັດຕັ້ງແຜນການເຮັດໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານດ້ານນີ້ໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຫ້ການກວດສອບມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຈັດຕັ້ງຄະນະຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອກວດກາຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຕິດຕາມສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ມີການບໍລິຫານຈັດການໃນເລື່ອງນີ້ແບບໃດ ໂດຍແບ່ງໜ້າທີ່ຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດ. ນອກນີ້, ຈະລວມສູນກົນໄກໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃຫ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ໜ່ວຍງານໃໝ່ນີ້ ຈະຮ່ວມກັນສອບສວນເລື່ອງການປະພຶດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນຕະຫຼາດການເງິນກັບກະຊວງການຄ້າອີກດ້ວຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu