13349175_1092089074189401_1338918916_n

ດວງປະຈຳອາທິດ ວັນທີ 6-12 ມິຖຸນາ 2016

ລາສີມັງກອນ (14 ມັງກອນ – 13 ກຸມພາ)

ອາທິດນີ້ ທ່ານຈະໂຊກດີໃນການຊື້-ຂາຍ, ການແລກປ່ຽນ, ວຽກງານດ້ານກະສິກຳຈະເປັນໂຊກລາບ ລວມເຖິງວຽກງານກ່ຽວກັບການຂຽນຈະດີເປັນທີ່ສຸດ, ຈະໄດ້ເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງມ່ວນຊື່ນ, ໄດ້ເພື່ອນໃໝ່ໆເພີ່ມຂຶ້ນ. ບາງທ່ານອາດຈະໄດ້ພົບຄວາມຮັກ ໂດຍສະເພາະຄົນອົກຫັກໃໝ່ໆ.

ລາສີກຸມພາ (14 ກຸມພາ – 13 ມີນາ)

ໃນໄລຍະນີ້ຈະຕິດຕໍ່ກັບຄົນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກບໍ່ໄດ້ຜົນດີ ມີແຕ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເສຍຊື່ສຽງ, ທ່ານບໍ່ຄວນຮ່ວມໂຄງການໃດກັບໃຜ ເພາະອາດຖືກຕົວະໄດ້, ພາຍໃນອາທິດນີ້ ບໍ່ຄວນຈັດງານຕ່າງໆຢູ່ໃນເຮືອນ.

ລາສີມີນາ (14 ມີນາ – 14 ເມສາ)

ໃຫ້ລະວັງການຖືກຕົວະຍົວະຫຼອກລວງກ່ຽວກັບທາງການເງິນພາຍໃນອາທິດນີ້ ບໍ່ຄວນຈະເຊື່ອໃຈໃຜງ່າຍໆເດັດຂາດ.

ລາສີເມສາ (15 ເມສາ – 14 ພຶດສະພາ)

ສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສຸກ ແລະ ເປັນອິດສະຫຼະທັງກາຍ ແລະ ໃຈ, ຖ້າທ່ານຈະຊ່ວຍເຫຼືອລູກນ້ອງ, ບໍລິວານ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມເດັດດຽວ, ໃນອາທິດນີ້ທ່ານຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຜິດປົກກະຕິ, ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງຄົນໃກ້ຕົວ, ລູກນ້ອງ ແລະ ບໍລິວານຈະສ້າງຄວາມເດືອດຮ້ອນໃຫ້.

ລາສີພຶດສະພາ (15 ພຶດສະພາ – 14 ມິຖຸນາ)

ທ່ານຈະສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ, ເພາະເຄາະກຳທີ່ໃຫ້ໂທດກັບທ່ານເປັນສິ່ງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ຮູ້ຕົ້ນປາຍສາເຫດ, ສິ່ງທີ່ທ່ານເຮັດດີມາອາດຈະມີການຜິດພາດໄປໄດ້.

ລາສີມິຖຸນາ (15 ມິຖຸນາ – 15 ກໍລະກົດ)

ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງກ່ຽວກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ເຖົ້າຢູ່ໃນເຮືອນເປັນພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງເປັນຢ່າງດີ, ລະວັງເລື່ອງການກິນການຢູ່ຂອງທ່ານ, ບໍ່ຄວນໃຫ້ໃຜມາເຝົ້າເຮືອນໃຫ້ເພາະອາດຈະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ໄດ້.

ລາສີກໍລະກົດ (16 ກໍລະກົດ – 13 ສິງຫາ)

ທ່ານຈະມີຄວາມສຳພັນສະໜິດສະໜົມກັບຫຼາຍໆຄົນເປັນພິເສດ ເພາະທ່ານເຄີຍເຮັດຄວາມດີກັບເຂົາເຈົ້າມາກ່ອນ. ກິດຈະການທີ່ຕ້ອງມີການແຂ່ງຂັນຄວນໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ຢ່າຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ. ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບນາຍໜ້າລະວັງຈະຖືກຕົວະ.

ລາສີສິງຫາ (14 ສິງຫາ – 15 ກັນຍາ)

ວຽກງານບໍ່ຄ່ອຍຄ່ອງແຄ້ວ, ອາດເກີດໄຟຟ້າດັບ ເຄື່ອງມື, ອຸປະກອນໃນການເຮັດວຽກບໍ່ດີ ອາດເກີດມີການຂັດຂ້ອງໃນການເຮັດວຽກ. ອາດພົບບັນຫາທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ເພາະຈະບໍ່ໄດ້ເປັນໄປຕາມທີ່ຄິດໄວ້. ວຽກງານຂອງທ່ານທີ່ເຮັດຢູ່ນັ້ນຈະມີຄົນຊື່ນຊົມ.

ລາສີກັນຍາ ( 16 ກັນຍາ – 16 ຕຸລາ)

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເງິນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ, ໄລຍະອາທິດນີ້ທ່ານບໍ່ຄ່ອຍມີການຕິດຕໍ່ກັບພີ່ນ້ອງ ນອກຈາກເລື່ອງທີ່ກ້ຽວຂ້ອງໃນການເຮັດວຽກຕາມປົກກະຕິ, ການໃຊ້ຊີວິດຂອງທ່ານຈະມີການປ່ຽນແປງ ໂດຍອາດເກີດຈາກການເງິນ ຫຼື ການແຕ່ງດອງ.

ລາສີຕຸລາ (17 ຕຸລາ – 15 ພະຈິກ)

ຖ້າທ່ານຜິດໃຈຢູ່ກັບໃຜກໍຕາມ ຈະຂາດການຕິດຕໍ່ກັນໄປ ຍົກເວັ້ນພີ່ນ້ອງຂອງທ່ານເອງຄວນດີກັນໃຫ້ໄວໆ ເພາະການມີພີ່ນ້ອງທີ່ເຊື່ອໃຈກັນໄດ້ຈະເປັນການດີທີ່ສຸດກວ່າແຕກແຍກ. ທ່ານຈະບໍ່ຄ່ອຍມີຄວາມຄິດເຫັນຄືກັບຜູ້ອື່ນ.

ລາສີພະຈິກ (16 ພະຈິກ – 14 ທັນວາ)

ທ່ານໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ເຮັດກິດຈະການວຽກງານດ້ວຍຄວາມທົດທົນ, ໃຫ້ລະວັງເລື່ອງທີ່ຈະໄປອາໄສລົດຂອງຄົນອື່ນ. ບໍ່ຄວນເຮັດວຽກແບບເອົາຈິງເອົາຈັງຫຼາຍຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ ລວມເຖິງການໃຊ້ສິດທິພິເສດຕ່າງໆໃນໄລຍະອາທິດນີ້.

ລາສີທັນວາ (15 ທັນວາ – 13 ມັງກອນ)

ທ່ານບໍ່ຄວນເອົາເລື່ອງເກົ່າມາເວົ້າຄືນ ເພາະອາດຈະໄປກະທົບຜູ້ອື່ນ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີສັດຕູ. ຖ້າທ່ານບໍ່ເວົ້າເຖິງຄົນອື່ນໄດ້ກໍຈະເປັນການດີ. ໃນໄລຍະອາທິດນີ້ ໃນໂມງເຮັດວຽກທ່ານບໍ່ຄ່ອຍຕັ້ງໃຈ ຈະໝັ້ນໃຈໃນຄວາມຮັກຂອງທ່ານເປັນທີ່ສຸດ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu