02

ດວງຄົນເກີດປະຈໍາວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2016

  • ວັນອາທິດ: ມື້ນີ້ສິ່ງໃດທີ່ເກີດຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບຫົວ ຫຼື ລໍາບາກທ່ານກໍສາມາດບໍລິຫານໄດ້ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂທຸກສະຖານະການ, ການເງິນຕ້ອງປ່ອຍໄປກ່ອນ ຢ່າຄິດວ່າຈະໄດ້ກໍາໄລ ໄລຍະສັ້ນ ຫຼືຈະເຮັດສິ່ງໃດແລ້ວໄດ້ຜົນ
  • ວັນຈັນ: ມື້ນີ້ວຽກງານໃໝ່ບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ໃຜເອົາມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຮັດ ທ່ານຕ້ອງໄປຊອກຫາເພື່ອເປີດປະສົບການໃໝ່ໆໃຫ້ຕົນເອງ, ຄວາມຮັກກໍາລັງມີເລື່ອງໃຫ້ກັງວົນຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມອີກຕໍ່ໄປ ເພາະຄົນຮັກກໍບໍ່ໄດ້ໃຈອ່ອນຢ່າງທີ່ເຮົາຄາດຄິດ.
  • ວັນອັງຄານ: ມື້ນີ້ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດກໍຄວນເຮັດໃຫ້ເຕັມທີ່ ວຽກງານເອົາໃຫ້ເປັນລະບຽບໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອມີໃຜຈະມາຊ່ວຍທ່ານ ຈະໄດ້ຕິດຕໍ່ປະສານວຽກງານໄດ້ງ່າຍ, ຄວາມຮັກກໍຕ້ອງພໍປະມານ ຢ່າເຮັດໃຫ້ຕົນເອງມີບັນຫາ.
  • ວັນພຸດ: ມື້ນີ້ ສິ່ງໃດທີ່ຜ່ານໄປແລ້ວກໍຕ້ອງພະຍາຍາມລືມມັນໄປໃຫ້ໄດ້ ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາສະໜາ ຫຼື ພະສົງ ຈະໄດ້ຜົນຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ, ການເງິນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມບໍ່ຮູ້ຂອງຄົນອື່ນ ແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກອຶດອັດໃຈ.
  • ວັນພະຫັດ: ມື້ນີ້ ເລື່ອງບໍລິວານຈະໄດ້ຮັບຂ່າວດີ, ຄົນທີ່ເປັນລູກຫຼານຈະນໍາເອົາຄວາມສຸກໃຈມາໃຫ້, ຄວາມຮັກກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ກັນເປັນຢ່າງດີ, ວຽກງານຫຼາຍກໍໃຫ້ເຮັດໃຈເຂັ້ມແຂງໄວ້ກ່ອນ ເພາະມີໂອກາດສູ່ຄວາມສໍາເລັດ.
  • ວັນສຸກ: ມື້ນີ້ ຈະໄດ້ຄໍາແນະນໍາເລື່ອງທຸລະກິດ ແລະ ການໃຊ້ຊີວິດທີ່ດີ ຫາເລື່ອງອົບຮົມສໍາມະນາທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລ້ວຊີວິດຂອງທ່ານໄລຍະນີ້ຈະດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ຄວາມຮັກກໍຢ່າໄປເອົາຫຍັງກັບມັນຫຼາຍ, ກັບຄົນໃກ້ຕົວບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍ່ຕ້ອງປ່ອຍວ່າງໄປກ່ອນ ໃຈເຢັນແລ້ວຈຶ່ງມາລົມກັນ.
  • ວັນເສົາ: ມື້ນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ເຮັດວຽກທີ່ຍາກ ເພາະຄວາມເປັນຄົນມີຄວາມສາມາດເຮັດຕາມໃຈຫົວໜ້າໄດ້ທຸກຢ່າງ ແຕ່ຄວນລະມັດລະວັງເລື່ອງຄວາມໝັ້ນໃຈທີ່ເກີນໄປ, ການເງິນຕ້ອງຈັດກຽມແຜນການຮອງຮັບເອົາໄວ້ເພື່ອພົບເລື່ອງສຸກເສີນ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu