target_faceb_p-06jpg-01

ຍ້ອນຫຍັງ ສິງກະໂປຈະສາມາດແທນຕໍາແໜ່ງອັງກິດ

ຫຼັງຈາກເຫດການ Brexit ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ເສລີພາບທາງການເງິນຂອງອັງກິດ ລວມເຖິງເສດຖະກິດໂລກ ເຮັດໃຫ້ມີການວິເຄາະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່ ອັງກິດ ຈະສູນເສຍຕໍາແໜ່ງສູນກາງທາງການເງິນຂອງໂລກ ຫຼ້າສຸດມີຜົນວິໄຈຈາກບໍລິສັດ PricewaterhouseCoopers  (PWC) ວ່າ: ປະເທດສິງກະໂປ ອາດຈະມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນສູນກາງທາງການເງິນໂລກແທນໃນອະນາຄົດ.

ຜົນວິໄຈລະບຸວ່າ: “ສິງກະໂປ” ເປັນເມືອງທີ່ມີໂອກາດທາງເສດຖະກິດຫຼາຍທີ່ສຸດ ເປັນອັນດັບທີ 2 ຮອງຈາກ “ລອນດອນ” ເຊິ່ງຢູ່ອັນດັບທີ 1 ນໍາໜ້າທັງ ປາຣີ ແລະ ອໍາສະເຕີດໍາ ເຊິ່ງເປັນເມືອງທີ່ບັນດານັກລົງທຶນສົນໃຈຮອງລົງມາໃນກຸ່ມສະຫະພາບເອີຣົບ.

ເວົ້າໄດ້ວ່າອິດທິພົນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຂອງ “ສິງກະໂປ” ໄດ້ຮັບແຮງຊຸກຍູ້ຈາກອຸດສາຫະກຳການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ ນອກຈາກນີ້ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໜ, ລະບົບຂົນສົ່ງທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ລະບົບໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງປະເທດທີ່ດີ ລວມໄປເຖິງອັດຕາພາສີເງິນລາຍໄດ້ນິຕິບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ເຮັດໃຫ້ “ສິງກະໂປ” ເປັນເມືອງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍຕໍ່ການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມສຳເລັດນີ້ ສົ່ງຜົນໃຫ້ “ສິງກະໂປ” ນຳໜ້າຄູ່ແຂ່ງສຳຄັນໃນອາຊີໄດ້ຄື ຮົງກົງ ໄດ້. ແຕ່ການຂຶ້ນມາເປັນອັນດັບ 2 ຂອງເມືອງທີ່ມີໂອກາດທາງເສດຖະກິດຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ “ສິງກະໂປ” ຈະສາມາດດຶງດູດນັກລົງທຶນໃຫ້ຍ້າຍຖານທຸລະກິດການຄ້າອອກຈາກ “ລອນດອນ” ແລະ ມາລົງທຶນໃນ”ສິງກະໂປ”ໄດ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu