TargeT_FaceB_P.j06pg-01

ຍອດຂາຍອາພາດເມັນ ໃນຫວຽດນາມເພີ່ມຂຶ້ນ

ສຳນັກຂ່າວຫວຽດນາມນິວສ໌ ລາຍງານວ່າ: ຍອດຂາຍອາພາດເມັນ Apartment ໃນຫວຽດນາມເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຫຼັງ ໃນໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2016 ນີ້ ໂດຍຍອດຂາຍຫຼາຍກວ່າ 30% ມາຈາກຄົນຕ່າງປະເທດ, ພາຍຫຼັງທີ່ທາງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ປ່ຽນແປງກົດໝາຍໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດສາມາດຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບໃນຫວຽດນາມໄດ້ໃນປີກາຍນີ້.

ປີ 2015 ລັດຖະບານຫວຽດນາມອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດຊື້ອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ ເຊິ່ງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015 ໂດຍສາມາດຊື້ໄດ້ຢ່າງບໍ່ຈຳກັດ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ເກີນ 30% ຂອງອາພາດເມັນ ມີໄລຍະເວລາການເປັນເຈົ້າຂອງສູງສຸດ 50 ປີ ຈາກເມື່ອກ່ອນສາມາດຊື້ໄດ້ພຽງ 1 ແຫ່ງ ຂະນະທີ່ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດສາມາດຊື້ໄດ້ບໍ່ເກີນ 10%. ບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບໃນຫວຽດນາມເປີດເຜີຍວ່າ: ຊາວຕ່າງປະເທດຊື້ອາພາດເມັນໃນເຂດຕົວເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງໂຮຈີມິນ ທີ່ມີຍອດຂາຍຫຼາຍກວ່າ 1.000 ຫຼັງ. ຍອດຂາຍໃນປີ 2015 ເພີ່ມຂຶ້ນ 2 ເທົ່າຈາກໃນປີ 2014 ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ປະລິມານອະສັງຫາລິມະຊັບປັບຕົວຂຶ້ນ. ຂະນະທີ່ຜູ້ຊື້ ແລະ ບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະຊັບໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນຈາກທະນາຄານຫຼາຍຂຶ້ນ “ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບຫວຽດນາມຄາດວ່າຈະປັບຕົວດີຂຶ້ນຢ່າງໝັ້ນຄົງແບບຕໍ່ເນື່ອງໃນປີນີ້ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຊາວຕ່າງປະເທດ ແລະ ນັກລົງທຶນຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ” . ເນື່ອງຈາກໃນປັດຈຸບັນມີຊາວຕ່າງປະເທດອາໄສຢູ່ຫວຽດນາມຫຼາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນ ລວມເຖິງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງປະມານ 30.000 ຄົນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu