target_faceb_p-j03pg-01

ຊຳເໜືອ ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ

ຊຳເໜືອຈະສູ້ຊົນແກ້ໄຂຄອບຄົວທຸກຍາກໃຫ້ຫຼຸດລົງ…ພ້ອມວາງຕົວເລກ GDP ໃຫ້ບັນລຸເກືອບເທົ້າຕົວ….ກົດອ່ານເລີຍ…

 

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແຂວງຫົວພັນ GDP ບັນລຸ 279 ຕື້ກວ່າກີບ ຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ໃນລະດັບ 9,30% ຕໍ່ປີ, ຂະນະທີ່ການລົງທຶນຂອງລັດ ມີຈຳນວນ 17 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 19 ຕື້ 736 ລ້ານກວ່າກີບ, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມ ODA ມີ 13 ໂຄງການ, ມູນຄ່າ 4 ຕື້ 791 ລ້ານກວ່າກີບ. ສ່ວນການລົງທຶນ ຂອງເອກະຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ມີທັງໝົດ 97 ຫົວໜ່ວຍ, ມູນຄ່າ 35,21 ຕື້ກີບ ( ລວມທັງກິດຈະການ ສຳປະທານ ແລະ ກິດຈະການທົ່ວໄປ ). ໃນນີ້ເປັນການລົງທຶນ ຈາກຕ່າງປະເທດ 47 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 24 ຕື້ກວ່າກີບ, ທຶນຈາກພາຍໃນ 50 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 11 ຕື້ກວ່າກີບ; ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ ໄດ້ທັງໝົດ 2 ຕື້ 143 ລ້ານກວ່າກີບ ທຽບໃສ່ແຜນການ ປະຕິບັດໄດ້ 76% ໃນນັ້ນຮັບຈາກ ສວຍສາອາກອນ 1 ຕື້ 732 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 75,5%, ຮັບຈາກຄ່າທຳນຽມ 4,6 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 78,88%, ຮັບຈາກທີ່ດິນ 191,7 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 79,88% ແລະ ຮັບຈາກຊັບສິນຂອງລັດ 174,18 ລ້ານກີບ ປະຕິບັດໄດ້ 79,17%.

ປະກາດບ້ານພັດທະນາໄດ້ 3 ບ້ານ ປະຈຸບັນທົ່ວເມືອງ ມີບ້ານພັດທະນາ 25 ບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວພັດທະນາ 2.947 ຄອບຄົວ, ມີຄອບຄົວທຸກຍາກ 47 ບ້ານກວມເອົາ 43,12% ຂອງຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ, ມີຄອບຄົວທຸກຍາກທັງໝົດ 1,319 ຄົວເຮືອນກວມເອົາ 13,82% ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ  ແລະ ມີພົນລະເມືອງທຸກຍາກ 8.943 ຄົນ ກວມເອົາ 14,89% ຂອງຈຳນວນ ພົນລະເມືອງທັງໝົດ ໃນທົ່ວເມືອງ.

ທ່ານ ລຽນໄຊ ບຸນມະນີວັນ ເລຂາພັກເມືອງ ເຈົ້າເມືອງຊຳເໜືອ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສຳລັບທິດທາງແຜນ ການສົກປີ 2016 – 2017 ຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນໃຫ້ ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ບັນລຸ 458 ຕື້ກວ່າກີບ, ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດ ຢູ່ໃນລະດັບ 10,91%, ພົນລະເມືອງຜູ້ໜຶ່ງ ໃຫ້ມີລາຍຮັບ 7 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ, ສູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 2 ຕື້ 800 ລ້ານກວ່າກີບ, ສູ້ຊົນແກ້ໄຂຄອບຄົວທຸກຍາກ ໃຫ້ຫຼຸດລົງຍັງເຫຼືອ 12% ຂອງຈຳນວນຄອບຄົວໃນທົ່ວເມືອງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu