target_faceb_p02-01

ຊາວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ນິຍົມບໍລິໂພກ ພືດຜັກປອດສານພິດ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ສົມທົບກັບ ກຸ່ມປູກພືດ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດສະຖານທີ່ ສໍາລັບຂາຍຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພືດຜັກສະອາດ ປອດຈາກສານພິດ ຢູ່ຕະຫລາດມ່ວງແກ້ວ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ພາຍຫລັງທີ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ເລີ່ມມີການ ປູກພືດຜັກສະອາດ ແຕ່ຕົ້ນປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງມີ 6 ກຸ່ມໃນ 6 ບ້ານ ຄື: ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ, ບ້ານນ້ຳຄຳ, ບ້ານດອນ, ບ້ານປາກງາວ, ບ້ານຍອນເກົ່າ ແລະ ບ້ານຕີນທາດ. ປັດຈຸບັນ ມີສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມ ກຸ່ມປູກພືດສະອາດ ປອດສານພິດ ທັງໝົດ 99 ຄອບຄົວ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 13 ພັນເຮັກຕາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຜັກກາດຂຽວ, ຜັກຫອມ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ, ຜັກບົ້ງ, ສົ້ມຜັກກາດ, ໜໍ່ໄມ້ແຫ້ງ ແລະ ອື່ນໆ.

ທ່ານ ວິລະເສດ ສົມຈັນມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປັດຈຸບັນ ສາມາດສົ່ງເຂົ້າຈຳໜ່າຍ ຕາມຕະຫລາດໄດ້ 1.200-1.500 ກິໂລຕໍ່ວັນ  ສະເລ່ຍລາຍຮັບ 10 ລ້ານກີບຕໍ່ວັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງສະມາຄົມແມ່ຍິງ ຮ່ວມໃຈພັດທະນາ ໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ພ້ອມທັງໄດ້ສະໜອງທຶນ ຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ກຸ່ມລະ 1 ລ້ານກີບ ເພື່ອຈັດຊື້ແນວພັນພືດ, ອຸປະກອນ ສໍາລັບຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈັດກຸ່ມປູກພືດດັ່ງກ່າວຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງ, ເຕັກນິກວິຊາການ ແລະ ການບໍລິຫານກຸ່ມ ເພື່ອສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນພືດຜັກ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ກໍຄືສັງຄົມຢູ່ພາຍໃນ ເທສະບານເມືອງ.             ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງຜູ້ບໍລິຫານກຸ່ມ ປູກພືດຜັກ ຍັງໄດ້ວາງຄາດໝາຍ ໃນການຂະຫຍາຍ ສະມາຊິກໃຫ້ໄດ້ 109 ຄອບຄົວ ແລະ ປູກພືດຜັກສະອາດ ປອດຈາກສານເຄມີ ສະໜອງຕາມທ້ອງຕະຫລາດ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 1.500-2.200 ກິໂລຕໍ່ວັນ ສ້າງລາຍຮັບປະມານ 16 ລ້ານກີບຕໍ່ວັນ ເທົ່າກັບ 50-56 ຕື້ກີບຕໍ່ປີໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານ ບຸນລໍ້ ສີຜາວັນ ຮອງເລຂາພັກເມືອງ, ປະທານກວດກາ ພັກ-ລັດເມືອງ ໄດ້ກ່າວເປີດພິທີ ຢ່າງເປັນທາງການ ພ້ອມທັງ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ກຸ່ມປູກພືດຜັກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຮັກສາ ຄຸນນະພາບຂອງຜັກ ໃຫ້ມີຄວາມສົດ, ສະອາດ ແລະ ຜະລິດໃຫ້ພຽງພໍກັບ ຄວມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າ ຈາກຕ່າງປະເທດ ທັງເປັນການສົ່ງເສີມ ວິຊາອາຊີບ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງ ການປູກພືດຜັກສະອາດ ລົງສູ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ຕິດພັນກັບການ ສ້າງຄອບຄົວຕົວແບບ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ບໍລິໂພກ ພືດຜັກທີ່ສະອາດ, ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ອັນເປັນບັນທັດຖານ ໃນການແຂ່ງຂັນ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ກັບກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu