TargeT_FaceB_P.10jpg-01

ຊັ້ນໂອໂຊນ ສົ່ງສັນຍານຟື້ນຕົວ ຜົນຈາກການຫຼຸດໃຊ້ CFC

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານຈາກເມືອງໄມອາມີ ປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ໃນວັນ 1 ກໍລະກົດ 2016 ນີ້ວ່າ: ທີມນັກວິທະຍາສາດເປີດເຜີຍການຄົ້ນພົບເລື່ອງການຟື້ນຟູຂອງຊັ້ນ      ”ໂອໂຊນ” ໃນບໍລິເວນຂວັ້ນໂລກໃຕ້. ວາລະສານວິທະຍາສາດໄຊແອນ ລະບຸວ່າ: ຈາກການສໍາຫຼວດໂດຍດາວທຽມ, ການສຳຫຼວດທາງພາກພື້ນດິນ ແລະ ການໃຊ້ “ບອນລູນ” ກວດກາສະພາບອາກາດ ພົບວ່າ: ຊ່ອງໂວ່ໃນຊັ້ນ”ໂອໂຊນ”ເລີ່ມມີອັດຕາຫຼຸດລົງ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງການເຂົ້າສູ່ພາວະຟື້ນຟູຂອງຊັ້ນ”ໂອໂຊນ” ໂດຍຊ່ອງໂວ່ໃນຊັ້ນ”ໂອໂຊນ”ຫຼຸດລົງຄິດເປັນເນື້ອທີ່ປະມານ 4 ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດ ຫຼື ທຽບເທົ່າຂະໜາດຂອງປະເທດອິນເດຍໂດຍປະມານ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ. ການຟື້ນຟູຂອງຊັ້ນ”ໂອໂຊນ” ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ “ຄຣໍລີນ” (chlorine) ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດ ທີ່ເກີດຈາກສານ “ຄຣໍໂຣຟລູອໍໂຣຄາບອນ” chlorofluorocarbon (CFC) ຫຼື ສານເຄມີທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຊັກແຫ້ງ, ການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ການໃຊ້ສະເປ ແລະ ລະອອງອື່ນໆ. ນັກວິໄຈເລື່ອງຜົນກະທົບຈາກພູເຂົາໄຟ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລິດສ໌ ໜຶ່ງໃນທີມວິໄຈໃນຄັ້ງນີ້ ກ່າວວ່າ: ການລົງນາມຮ່ວມກັນຂອງປະເທດຕ່າງໆໃນປີ 1987 ເຊິ່ງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການໃຊ້ສານ CFC ຄືກະແຈສຳຄັນແຫ່ງຄວາມສຳເລັດນີ້. ການຄົ້ນພົບຊ່ອງໂວ່ໃນຊັ້ນ”ໂອໂຊນ”ເກີດຂຶ້ນຄັ້ງທຳອິດເມື່ອປະມານ ປີ 1950 ແລະ ຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນໄລຍະເດືອນຕຸລາ 2015 ເຊິ່ງທີມນັກວິໄຈລະບຸວ່າ: ຜົນມາຈາກການລະເບີດຂອງພູເຂົາໄຟ”ຄາບູໂກ”ໃນ ຊີລີ ໃນໄລຍະເວລານັ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຟູຂອງຊັ້ນ”ໂອໂຊນ”ທີ່ມີປະຕິກິລິຍາໄວຕໍ່ “ຄຣໍລີນ” ອຸນຫະພູມ ແລະ ແສງແດດ ເປັນໄປໄດ້ຢ່າງຫຼ້າຊ້າຂຶ້ນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu