AEC-01+-01

ຈຸດເດັ່ນ-ແຂງ-ອ່ອນ ເບື້ອງຕົ້ນຂອງປະເທດສະມາຊິກ AEC

ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງເຮົາອອກສູ່ກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ກ່ອນອື່ນໝົດເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈຸດເດັ່ນພື້ນຖານເບື້ອງຕົ້ນຂອງປະເທດນັ້ນໆກ່ອນວ່າ ມີສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈແນວໃດເພື່ອຈະໄປປະກອບການ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ. ນອກນີ້, ຖ້າຄິດຈະຂະຫຍາຍໄປແທ້ຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາຢ່າງລະອຽດ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນທາງດ້ານກົດໝາຍ, ວັດທະນະທຳ ຮີດຄອງປະເພນີ, ພູມສັນຖານ, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ… ດັ່ງນັ້ນ, ວາລະສານທາເກັດສະບັບນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ພື້ນຖານເບື້ອງຕົ້ນຂອງ 10 ປະເທດກຸ່ມສະມາຊິກອາຊຽນມາໃຫ້ຮູ້ກັນ ເປັນຄວາມຮູ້ເພື່ອຈະນຳໄປສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢ່າງລະອຽດ. (ລາຍລະອຽດ ສາມາດຊອກຊື້ອ່ານທາງວາລະສານ ທາເກັດ ໄດ້ ໃນສະບັບທີ 119 ເດືອນ ມິຖຸນາ   ຕາມເອັມພອຍ ທຸກສາຂາ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu