13281869_1091838844222784_334856794_n

ຈີນ ສ້າງລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນແຫ່ງອະນາຄົດ

ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ນີ້ມີຊື່ວ່າ Transit Elevated Bus ຫຼື TEB ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄາດຫວັງໃຫ້ເປັນລະບົບຂົນສົ່ງມວນຊົນໃນອະນາຄົດ ສຳລັບປະເທດຈີນ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນທຸກໆປີ ຕົວຢ່າງແບບຈຳລອງຂອງໂຄງການນີ້ ໄດ້ເປີດຕົວໃນງານ China Beijing International High-Tech Expo ຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.

ຈຸດເດັ່ນ ແລະ ເອກະລັກຂອງ TEB ນີ້ ຄື: ຜູ້ໂດຍສານຈະຢູ່ເໜືອລະບົບຂັບເຄື່ອນຢ່າງຊັດເຈນດ້ວຍຫ້ອງໂດຍສານທີ່ຍົກສູງຂຶ້ນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 4 ແມັດ ແລະ ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ລົດດ້ານລຸ່ມ ສາມາດແລ່ນຜ່ານໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ໂດຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກຄືກຳລັງຂັບຜ່ານອຸມົງທຳມະດາເທົ່ານັ້ນ. TEB ເປັນລະບົບຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານໄດ້ຫຼາຍ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍບໍ່ຕ້ອງພົບກັບບັນຫາລົດຕິດ ເຊິ່ງສິ່ງປະດິດນີ້ຍັງຕິດອັນດັບ 1 ໃນ 50 ຂອງນະວັດຕະກຳດີທີ່ສຸດໃນປີ 2010 ອີກດ້ວຍ. ຄາດວ່າ ການອອກແບບ TEB ຈະມີຄວາມກ້ວາງ 7,8 ແມັດ ສູງ 4,6 ແມັດ ແລະ ຄວາມຍາວ 32 ແມັດ ໂດຍ TEB ໜຶ່ງຄັນ ສາມາດບັນຈຸຜູ້ໂດຍສານປະມານ 900-1,200 ຄົນ ເຊິ່ງຂະນະນີ້, ໂຄງການກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຈາກປະເທດຝຣັ່ງ, ເບຼຊິນ, ອິນເດຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ, ດ້ານວິສະວະກຳຜູ້ອອກແບບກວ່າວ່າ TEB ຕົ້ນແບບຄັນທຳອິດຈະເລີ່ມສ້າງ ແລະ ທົດລອງການໃຫ້ບໍລິການໃນເມືອງ ຄິນຮວງເຕົາ ມົດທົນ ເຫີເປ່ີຍ ທາງພາກເໜືອຂອງຈີນໃນທ້າຍປີ 2016 ນີ້.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu