TargeT_FaceB_P07-01

ຈີນເປີດຕົວລົດ Super capacitor Tram ຄັນທໍາອິດຂອງໂລກ

ໃນວັນທີ 1 ສິງຫາ 2016 ສປ.ຈີນ ໄດ້ເປີດໂຕລົດລາງ Home made Super capacitor Tram  ທີ່ອອກແບບພາຍໃຕ້ຄວາມຄິດອິດສະຫຼະ ຂັບເຂື່ອນໂດຍກົນໄກ ຫຼື ພະລັງງານຂອງຕົວມັນເອງ ແລະ ສາມາດເກັບພະລັງງານໄດ້ອີກ, ອອກແບບໂດຍບໍລິສັດ CRRC  Zhuzhou ຈໍາກັດ, ທີ່ເຂດເມືອງ Hunan.

ລົດ Super capacitor Tram ສາມາດບັນຈຸຜູ້ໂດຍສານເຖິງ 380 ຄົນ ສາມາດເກັບເງິນຄ່າບໍລິການຈາກຜູ້ໂດຍສານໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ມີຄວາມໄວທີ່ 70 ກິໂລແມັດ/ຊົ່ວໂມງ, ນອກຈາກນີ້ທາງບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດຍັງອອກແບບລົດໃຫ້ມີພື້ີນຕ່ຳ ເພື່ອເດັກນ້ອຍ, ຜູ້ຍິງຖືພາ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ ສາມາດຂຶ້ນໄດ້ແບບສະດວກ ສະບາຍ.

ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນໂລກທີ່ສາມາດຜະລິດລົດໃນລັກສະນະນີ້ໄດ້ , ລົດຄັນດັ່ງກ່າວສາມາດຂັບເຄື່ອນໄດ້ດ້ວຍພະລັງງານໃນຕົວມັນເອງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສາຍໄຟຟ້າພາຍນອກເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຍັງເກັບພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 85% ເພາະພະລັງງານດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນການ “ເບຼກ” ນັ້ນເອງ, ລົດ Supercapacitor  Tram ແມ່ນເລີ່ມມີການຄົ້ນຄວ້າມາຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ສິງຫາ  2012 ໂດຍບໍລິສັດ CRRC  Zhuzhou ຈໍາກັດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Xinhua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu