800px-ViewFromWatPhu

ຈຳປາສັກ ຖືສໍາຄັນສາມຂະແໜງ ຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດເຕີບໂຕ

ສົກປີນີ້ ແຂວງຈຳປາສັກໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງມີການຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 8,1% ຕໍ່ປີ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) 14,891 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 2.492 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 6 ຕົ້ນສົກປີ ເຫັນວ່າບັນດາຂະແໜງການທີ່ເປັນເສົາຄ້ຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການເຕີບໂຕແມ່ນຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ຮອງມາແມ່ນອຸດສາຫະກຳ, ການບໍລິການ.

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງຄາດຄະເນວ່າໝົດສົກປີ 2015-2016 ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 8,1%; ໃນນັ້ນຂະແໜງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,2% ກວມເອົາ 26,1%, ອຸດສະຫະກໍາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,4% ກວມເອົາ 34,5% ແລະ ຂະແໜງ ບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,2% ກວມເອົາ 39,4% ຂອງ GDP.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu