TargeT_FaceB_P05-01

ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດສໍາລັບໄວໜຸ່ມ

ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2016 ຢູ່ທີ່ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດສໍາລັບໄວໜຸ່ມ ແລະ ຂັ້ນນໍາ,ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍເພື່ອເປັນຂີດໝາຍອັນສໍາຄັນ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາວໜຸ່ມສາກົນ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເນື້ອໃນໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໄວໜຸ່ມ ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການກະກຽມກອງປະຊຸມຊາວໜຸ່ມ ທີ່ຕິດພັນກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນທີ່ສປປລາວເປັນເຈົ້າພາບໃນປີ 2016 ນີ້. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນາລາດ ຮອງເລຂາຊາວໜຸ່ມ, ທ່ານ ຮສ ດຣ ພູທອນ ເມືອງປາກ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາ, ທ່ານ ນາງ ເຟຼດເດິລິກາ ເມເຢິ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ຫຼື UNFPA, ທ່ານ ລີຕູ ບົວປາວ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາ, ທ່ານ ເຍ່ຍເກິຢ່າ ໝໍ່ຈໍ່ຈົງຕົວ ຮອງປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ ແລະ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາແຂກທີ່ມາຈາກກະຊວງຂະແໜງການຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ 200 ກວ່າຄົນ.

ກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້ໄດ້ເປັນການພົບປະກັນຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ຂັ້ນນໍາ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ຂອງວັນໄວໜຸ່ມສາກົນວ່າດ້ວຍ: “ ໄວໜຸ່ມນໍາໜ້າການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ”  ເຊິ່ງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030 ໂດຍສະເພາະພາລະໜ້າທີ່ຂອງໄວໜຸ່ມ ໃນການຮັບປະກັນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການບັນລຸການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນຂອງຫົວຂໍ້ໃນການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ໄດ້ລວມເອົາດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ, ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເປັນຜູ້ນໍາ, ການຈ້າງງານ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມເພດຍິງ.

ທ່ານ ນາງ ເຟຼດເດິລິກາ ເມເຢິ ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໄວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 500 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກແມ່ນອາໃສຢູ່ກັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານຫຼັກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້, ພວກເຂົາຍັງຂາດແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຖ້າພວກເຮົາປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ໃນປີຜ່ານມາອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຮອດປີ 2030 ເຊິ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮົາຄໍານຶງເຖິງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງລຸ້ນຄົນໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ,ເສີມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ໂດຍປາສະຈາກການທໍາລາຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.

ໃນທົ່ວໂລກ, ຕັ້ງແຕ່ໃດມາ ໄວໜຸ່ມແມ່ນຕົວແທນຂອງໂອກາດ ທີ່ຈະນໍາພາຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ນໍາເອົາວິທີການແກ້ໄຂໃໝ່ໄປສູການພັດທະນາທີ່ດີ, ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຄໍານຶງເຖິງສິດທິຂອງໄວໜຸ່ມໃນການມີສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານການເມືອງ,ເສດຖະກິດ ແລະ ຊີວິດທາງສັງຄົມແລະ ໃຫ້ພວກເຂົາມີອິດສະຫຼະໃນການເລືອກເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈ ໃນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງຕົນເອງ ໂດຍປາສະຈາກການເລືອກປະຕິບັດ,ການຈໍາແນກ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ.

ວັນຊາວໜຸ່ມສາກົນ ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ສປປລາວແຕ່ປີ 2012 ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຂອງ ອົງການ ສປຊ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ຫຼື UNFPA.

ໃນງານຄັ້ງນີ້ຍັງຈັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການວາງສະແດງຂອງວຽກງານຊາວໜຸຸ່ມ,ການສະແດງການເຕັ້ນ ແລະ ກິດຈະກໍາມ່ວນຊື່ນອີກຫຼວງຫຼາຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu