llllppp[-01

ງານແຂ່ງຂັນແນວຄວາມຄິດທາງທຸລະກິດ ຄັ້ງທີ 4

ໃນວັນທີ 29-31 ກໍລະກົດ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ພາກວິຊາ ວິສະວະກຳຄອມພິວເຕີ ແລະ ໄອທີ , ທາງວິສະຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນໂຕະລາວ ໄດ້ຈັດງານແຂ່ງຂັນສ້າງແນວຄວາມຄິດທາງທຸລະກິດພາຍໃນ 54 ຊົ່ວໂມງ ຫຼື Startup Weekend vientiane ຄັ້ງທີ 4 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “Social Entrepreneurship”. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງນາງ ສຸພາພອນ ສຸວັນນະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຕະລາວ, ມີບັນດາ ຜູ້ປະກອບການໃໝ່ທີ່ຢາກເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ ແລະ ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ.

ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວແມ່ນສົ່ງເສີມ ການສ້າງຜູ້ປະກອບໃໝ່ໃນລາວ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນງານສຳມະນານັ່ງຟັງບົດສອນ ແລະ ກໍບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນແຜນທຸລະກິດ , ການເຂົ້າຮ່ວມກໍບໍ່ມີໃຜເຊີນ ຫຼື ບັງຄັບ ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ທີ່ມີໃຈຢາກເປັນຜູ້ປະກອບການ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນເວທີໃຫ້ລິເລີ່ມທຸລະກິດແບບວ່ອງໄວເກີດຂຶ້ນໄດ້ພາຍໃນເວລາ 54 ຊົ່ວໂມງ ຕັ້ງແຕ່ສະຫຼຸບແຜນທຸລະກິດ, ຈັດຕັ້ງທີມງານ, ສຳຫຼວດຕະຫຼາດ, ພັດທະນາຕົວຢ່າງຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການ ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ຫາໄດ້ຍາກ. ສຳລັບບັນຍາກາດພາຍໃນງານມີຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ມີຫຼາຍຄວາມຄິດທຸລະກິດ ທີ່ມານຳສະເໜີ ແລະ ເປັນທຸລະກິດທີ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ຈິງ ພ້ອມທັງສາມາດພັດທະນາຕົວໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu