TargeT_FaceB_P05-01

ຄົ້ນພົບກ້ອນຫີນປະຫຼາດ

ອີງຕາມຂ່າວຈາກເວັບໄຊ໌  People’s Daily, China:   ໃນວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2016 ໄດ້ພົບເຫັນກ້ອນຫີນປະຫຼາດສີຂຽວຂະໜາດໃຫ່ຍ  ‘King of turquoise’ ໃນມົນທົນ Hubei ສປ. ຈີນ, ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ,ກ້ອນຫີນສີຂຽວຮູບຮ່າງປະຫຼາດແປກຜິດປົກກະຕິນີ້ ມີຄວາມຍາວ 120 ຊັງຕີແມັດ ມີນໍ້າໜັກລວມ 215 ກິໂລກຼາມ.

ກ້ອນຫີນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນເຂດ Zhushan ແລະ ຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປເມືອງ Shiyan ເພື່ອກວດສອບຕໍ່ໄປ ເພາະການຄົ້ນພົບເທື່ອນີ້ນັບໄດ້ວ່າເປັນການຄົ້ນພົບຫີນທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດຕັ້ງແຕ່ເຄີຍເຫັນມາ.

ເຖິງຢ່າງໄດກໍຕາມ ຫີນຮູບຮ່າງປະຫຼາດມີສີຂຽວດັ່ງກ່າວ ມີການສັນນິຖານວ່າ: ອາດຈະເປັນຫີນຢົກທີ່ເປັນຂອງມີມຸນຄ່າສູງໃນຈີນ ເພາະ 60% ແມ່ນມາຈາກເມືອງ Shiyan ແລະ ຕາມການຄາດຄະເນມັນອາດມີມູນຄ່າສູງຕີເປັນເງິນຫຼາຍສິບລ້ານຢວນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu