target_faceb_p05-01

ຄົນປະເທດໃດອ່ານໜັງສືຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ລອງມາທວາຍນໍາກັນເບິ່ງວ່າ:ແມ່ນແທ້ບໍທີ່ຄົນອາຊີມັກອ່ານໜັງສືຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ…ກົດອ່ານເລີຍ…

ຜົນການສຳຫຼວດໃໝ່ຈາກ The World Culture Score Index ທີ່ເຮັດການສໍາຫຼວດຈາກ 1.600 ຄົນໃນ 30 ປະເທດ ທີ່ອາທິດໜຶ່ງໃຊ້ເວລາຈັກຊົ່ວໂມງໃນການອ່ານໜັງສືຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຜົນຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ: ປະເທດທີ່ຜູ້ຄົນໃຊ້ເວລາໃນການອ່ານໜັງສືຕໍ່ອາທິດຫຼາຍທີ່ສຸດຄື: ອິນເດຍ ຄ່າສະເລ່ຍໃຊ້ເວລາເຖິງ 10:42 ຊົ່ວໂມງໃນການອ່ານ, ອັນດັບ 2 ປະເທດໄທ ຄ່າສະເລ່ຍ 09:42 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ, ອັນດັບ 3 ປະເທດຈີນ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ ແລະ ອັນດັບສຸດທ້າຍແມ່ນເກົາຫລີ 3 ຊົ່ວໂມງ (ມີຕາຕະລາງສົມທຽບຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງຂ່າວ)

ໂດຍຜົນສຳຫຼວດນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນອາຊີນິຍົມອ່ານໜັງສືຫຼາຍກວ່າທະວີບອື່ນໆ ສ່ວນຫຼາຍປະເທດໃນເອີຣົບເຊັ່ນ: ສາທາລະນະເຊັກ, ສະວີເດັນ, ຝຣັ່ງ ແລະ ຮົງກາລີ ມີຄ່າສະເລ່ຍ 6:48 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜົນສຳຫຼວດນີ້ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າການອ່ານໜັງສືບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນ ຫຼື ມີຄວາມເຊື່ອມໂຍງລະບົບເສດຖະກິດ ຫຼື ພັດທະນາອຸດສະຫະກຳໃນປະເທດແຕ່ຢ່າງໃດ.

ຜົນສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະເພດຂອງໜັງສືທີ່ຄົນນິຍົມອ່ານຫຼາຍທີ່ສຸດ 32% ແມ່ນນິຍົມອ່ານໜັງສືນະວະນີຍາຍແຟນຕາຊີ (ມະຫັດສະຈັນ,ຈີນຕະນາການ), ວັນນະກໍາ “ຄຣາດຊິກ”ແບບຣັດເຊຍ ແລະ ນິທານປະຫວັດສາດ. ສຳລັບຜູ້ຍິງ ນິຍົມອ່ານເລື່ອງ ຄວາມຮັກ”ໂຣແມນຕິກ”, ສ່ວນຜູ້ຊາຍຈະມັກອ່ານເລື່ອງ “ແຟນຕາຊີ”ຫຼາຍກວ່າ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu