target_faceb_p04-01

ຄືບໜ້າລົດໄຟລາວ-ຈີນ 2020 ໄດ້ຊົມໃຊ້ແນ່ນອນ

ຄືບໜ້າໂຄງການລົດໄຟ…..ກົດອ່ານໄດ້ເລີຍ…ລາຄາໂດຍສານຈະຖືກກວ່າທາງລົດໂດຍສານ….ໃຊ້ເວລາເດີນທາງໄວຂຶ້ນ….

 

ສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຫຼ້າສຸດແມ່ນ: ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດ 6 ນະໂຍບາຍພິເສດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ, ຄະນະທີ່ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ກໍ່ມີນະໂຍບາຍໃນການສະໜັບສະໜູນໂຄງການດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ.
ລັດຖະບານລາວ ເຫັນດີອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ເປັນຂອງລັດ ຈໍານວນ 3 ປະເພດ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າສໍາປະທານປັນຕົ້ນດິນໃນຂອບເຂດແລວທາງລວມທັງຂອບເຂດສະຖານີ ແລະ ຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງ, ດິນໃນຂອບເຂດສະໝາມກໍ່ສ້າງໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ ແລະ ທາງຊອຍເຂົ້າ-ອອກ ສະໝາມກໍ່ສ້າງ, ດິນໃນຂອບເຂດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າຫາສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະ ຂອບເຂດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ, ເຫັນດີຍົກເວັ້ນອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃຫ້ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ, ເຫັນດີຍົກເວັ້ນເກັບຄ່າທໍານຽມຊັບພະຍາກອນຕໍ່ການນໍາໃຊ້ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງພາຍໃນປະເທດຄື: ດິນ, ຫີນ, ແຮ່ ແລະ ຊາຍ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງ, ເຫັນດີຍົກເວັ້ນການເກັບຄ່າພາສີນຳເຂົ້າຂອງພາຫະນະກົນຈັກ, ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸປະກອນຈໍາເປັນອື່ນໆທີ່ຈະນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ. ສ່ວນຄ່າທໍານຽມການພັກເຊົາ ແລະ ເຮັດວຽກຈະເກັບເຄິ່ງຄ່າ 50% ຂອງອັດຕາການເກັບຄ່າທໍານຽມຂໍອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ        ( ຈີນ ) ໃນການເຮັດບັດແຮງງານ, ໃບອະນຸຍາດພັກເຊົາ ແລະ ວີຊາເຂົ້າ-ອອກ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງເຫັນດີໃຫ້ບໍລິດສັດຮ່ວມທຶນພັດທະນາໂຄງການສະໜັບສະໜູນອື່ນໆປິ່ນອ້ອມໂຄງການທາງລົດໄຟເຊິ່ງລັດຖະບານລາວ ຈະພິຈາລະນາອະນຸມັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ.
ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປ ຈີນ ກໍ່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຫຼັກໃນການສະໜັບສະໜູນໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດທີ່ມີຄວາມສາມາດຂອງຈີນ ມາລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນການບໍລິການທາງລົດໄຟ, ອະນຸມັດເງິນກູ້ພິເສດໃຫ້ແກ່ຝ່າຍລາວ ເພື່ອນໍາມາເປັນເງິນຕົ້ນທຶນສໍາລັບໂຄງການ ຈໍານວນ 480 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດດ້ວຍດອກເບ້ຍ2,3% ຕໍ່ປີ. ໂດຍຫຼັກການທົ່ວໄປໃນສາກົນແລ້ວ ແມ່ນຈະບໍ່ສາມາດກູ້ເງິນເພື່ອມາເປັນເງິນຕົ້ນທຶນໄດ້, ອັດຕາດອກເບ້ຍຂອງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໃນ ສປ ຈີນ ໃນໂຄງການທົ່ວໄປແມ່ນປະມານ 4,9% ຕໍ່ປີ, ແຕ່ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ສະໜອງນະໂຍບາຍກູ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການນີ້ໃນອັດຕາດອກເບ້ຍບໍ່ເກີນ 3% ຕໍ່ປີ ເຊິ່ງສ່ວນຕ່າງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງກ່າວແມ່ນລັດຖະບານຈີນເປັນຜູ້ຖົມຂຸມໃຫ້.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈະມີຂອບເຂດ ການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ ດິນຖາວອນ ສຳລັບແລວທາງລົດໄຟ ແລະ ສະຖານີ ລວມທັງໝົດ ປະມານ 3.058 ເຮັກຕາ ແລະ ຂອບເຂດການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ຊົ່ວຄາວສຳລັບ ເປັນບໍ່ດິນ, ບໍ່ຫີນ ແລະ ເປັນບ່ອນຖິ້ມ ສິ່ງເສດເຫລືອ 800 ເຮັກຕາ. ນອກຈາກດິນຂ້າງເທິງແລ້ວ ຍັງຕ້ອງໄດ້ສະຫງວນ ເນື້ອທີ່ດິນຈຳນວນໜຶ່ງ ຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອຮອງຮັບການກໍ່ສ້າງ ລະບົບສາງ ແລະ ສູນປ່ຽນຖ່າຍ ແຈກສິນຄ້າ (ໂລຈິດສະຕິກ) ທີ່ທັນສະໄໝ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມີມູນຄ່າ ເກືອບ 6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງຜົນຕອບແທນ ຕົ້ນທຶນ 4,38%, ໄລຍະທີ່ສາມາດ ແທນທຶນຄືນທັງໝົດ 35 ປີ ລວມທັງໄລຍະກໍ່ສ້າງ. ສ່ວນຜົນຕອບແທນ ທາງເສດຖະກິດ ຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນ 24,57% ຖືວ່າສູງກວ່າຄ່າ ມາດຕະຖານ ດ້ານປະສິດທິຜົນ ໂດຍລວມທີ່ກຳນົດໄວ້ 12% ເພາະວ່າເມື່ອ ໂຄງການສຳເລັດແລ້ວ ຈະປະກອບສ່ວນສຳຄັນ ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ ຂະບວນການຜະລິດ ເປັນສິນຄ້າ ໂດຍລວມຂອງປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າ. ສຳລັບໂຄງສ້າງ ການລົງທຶນ ລາວ-ຈີນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນສອງຝ່າຍ ໂດຍຝ່າຍລາວຖືຫຸ້ນ 30% ແລະ ຈີນ ຖືຫຸ້ນ 70% ເຊິ່ງແຕ່ລະຝ່າຍ ຕ້ອງອອກເງິນຕົ້ນທຶນ ຕາມອັດຕາສ່ວນ ຂອງການຖືຫຸ້ນຂອງຕົນ ລວມກັນໃຫ້ໄດ 40% ຂອງມູນຄ່າໂຄງການ, ສ່ວນ 60% ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນ ຈະກູ້ຢືມນຳ ທະນາຄານຂອງ ສປ ຈີນ.

ສຳລັບການອອກເງິນຕົ້ນທຶນ ຂອງຝ່າຍລາວ ລວມປະມານ 730 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ນັ້ນ ຝ່າຍລາວສາມາດ ອອກເງິນຕົ້ນທຶນເຂົ້າໃນ ໂຄງການນີ້ກ່ອນ ປະມານ 50 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງລວມໄລຍະ 5 ປີຂອງການກໍ່ສ້າງ ເປັນເງິນທັງໝົດ 250 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ສ່ວນຈຳນວນ ທີ່ຍັງບໍ່ພໍປະມານ 480 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຝ່າຍລາວໄດ້ສະເໜີ ລັດຖະບານຈີນ ພິຈາລະນາ ແກ້ໄຂດ້ວຍຮູບແບບກູ້ຢືມ ດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການສະເໜີໂຄງສ້າງ ການລົງທຶນໃນລັກສະນະນີ້ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງຝ່າຍຈີນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງການ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ບົນພື້ນຖານຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ດ້ານການເງິນ ຂອງຝ່າຍລາວ ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນ.

ສໍາລັບທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການ ດ້ານຂົນສົ່ງໂດຍສານ ຂອງໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດໃຫ້ມີ ທັງໝົດ 33 ສະຖານີ, ແຕ່ການເປີດນຳໃຊ້ໃນ ໄລຍະຕົ້ນ ຈະມີ 21 ສະຖານີ ແລະ ໄດ້ອອກແບບການແລ່ນລົດໄຟ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ສາມາດກຳນົດໄວ້ 23 ຖ້ຽວຕໍ່ມື້ ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວ ຫາກມີການເປີດນຳໃຊ້ທັງໝົດ 33 ສະຖານີ ແມ່ນສາມາດເພີ່ມເປັນ 39 ຖ້ຽວຕໍ່ມື້.

ສ່ວນອັດຕາຄ່າໂດຍສານ ແຕ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕັນ ສະເລ່ຍປະມານ 140.000 ກີບຕໍ່ຄົນ, ທຽບໃສ່ຄ່າຂົນສົ່ງທາງລົດ ແມ່ນຖືກກວ່າເທົ່າໂຕ ແລະ ໃຊ້ເວລາເດີນທາງ ສັ້ນກວ່າປະມານ 20 ຊົ່ວໂມງ, ໃນຂະນະທີ່ ຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ປະມານ 600 ກີບຕໍ່ໂຕນ ແລະ ໃຊ້ເວລາສັ້ນກວ່າ 45 ຊົ່ວໂມງ.

ໃນຈຳນວນ 33 ສະຖານີ ຈະມີສະຖານີໂດຍສານ ແລະ ສະຖານີສິນຄ້າ ລວມຢູ່ນຳກັນ 11 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີສິນຄ້າ ສະເພາະ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີຈຸດສະຫລັບລາງ ແລະ ຈຸດຫລີກ ທັງໝົດ 284 ແຫ່ງ. ສະເພະການບໍລິການຂົນສົ່ງ ໂດຍສານສ່ວນໃຫຍ່ ຈະເປັນເວລາກາງເວັນ, ສ່ວນການບໍລິການຂົນສົ່ງ ສິນຄ້າແມ່ນເປັນ ເວລາກາງຄືນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການບໍລິການໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າຍັງຈະຕ້ອງ ອີງໃສ່ແຜນຄວາມ ຕ້ອງການຕົວຈິງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ສຳລັບມາດຕະຖານ ເຕັກນິກຕົ້ນຕໍ ປະເພດລົດໄຟ ແມ່ນຊັ້ນ I, ຄວາມກວ້າງຂອງລາງເປັນມາດຕະຖານສາກົນ, ເປັນລະບົບທາງດ່ຽວ, ຄວາມໄວອອກແບບ ສະເພາະລົດໄຟ ໂດຍສານ 160 ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແລະ ສຳຮອງໄວ້ 200 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຄວາມໄວລົດໄຟ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ 120 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ໃຊ້ໄຟຟ້າເປັນພະລັງ ແລ່ນລົດໄຟ, ຂະໜາດຮັບນ້ຳໜັກ ຂະບວນຕູ້ລົດໄຟ 3.000 ໂຕນ, ໄລຍະເວລາໂຄງການກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ 5 ປີໃຫ້ສຳເລັດ ຫລື ປະມານປີ 2020 ແມ່ນສາມາດໃຫ້ບໍລິການ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu