002

ຄຳມ່ວນຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການບໍລິຫານງົບປະມານຂອງລັດ

ພະນັກງານການເງິນຈາກບັນດາພະແນກການ ແລະ ຫ້ອງການການເງິນ 10 ເມືອງແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບວຽກງານບັນຊີຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ ໃນຊຸດເຝິກອົບຮົມຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2015 ເຊິ່ງຈະດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 4 ວັນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄຳມ່ວນ (KDP), ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານບຸນມາກ ສຸວັນນະລາດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ, ມີ ທ່ານ ດຣ. ແສງວິລິຍະ ຈັນສົມພູ ຜູ້ຕາງໜ້າໂຄງການພັດທະນາແຂວງຄຳມ່ວນ ​ແລະ ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ສຳມະນາກອນ ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານການບັນຊີແຫ່ງລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາລະບານງົບປະມານ-ບັນຊີ ອັນດຽວກັນເປັນເອກະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ); ການຈັດວາງລະບົບບັນຊີສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງລັດ; ຄວາມໝາຍ ແລະ ການນຳໃຊ້ປຶ້ມບັນຊີ ແລະ ປຶ້ມຕິດຕາມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການບັນທຶກບັນຊີ; ການສ້າງໃບດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ການສ້າງເອກະສານລາຍງານການເງິນ (ໃບລາຍງານລາຍຮັບລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ໃບລາຍງານຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ໃບລາຍງານກະແສເງິນສົດ).ການຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) ໃຫ້ຮັບຮູ້ເປັນເອກະພາບ ແລະ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແນໃສ່ຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການບໍລິຫານງົບປະມານຂອງລັດເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ໝັ້ນຄົງ.

 

003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu