TargeT_FaceB_P.03dwg-01

ຄາດວ່າ GDP ອິນໂດຈະຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ

ທະນາຄານກາງອິນໂດເນເຊຍ (BI) ຖະແຫຼງການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ເຊິ່ງມີຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ວ່າ:  GDP ປີນີ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ທີ່ 5,09% ໂດຍໄຕມາດທີ 3 ຄາດວ່າຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ 5,2% ພ້ອມປັບຫຼຸດອັດຕາເງິນເຟີ້ຫຼ້າສຸດລົງ ດີກວ່າໄຕມາດກ່ອນໜ້ານີ້ 0,26%. ໂດຍຄາດວ່າເສດຖະກິດປີນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກສິນຄ້າທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນພາສີອາກອນ ເຊິ່ງເປັນມາດຕະຖານການຫວັງກະຕຸ້ນທຸລະກິດດຳເນີນການ ຕາມຂັ້ນຕອນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະເຫັນຜົນຊັດເຈນກວ່ານີ້ ໄລຍະຍາວໃນປີ 2017. ນອກຈາກນີ້, ຍັງປັບຫຼຸດຄາດການອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມມາລົງມາຢູ່ທີ 0,74% ຈາກ 1% ລາຄາສິນຄ້າປະເພດວັດຖຸດິບອາຫານລາຄາລົງ, ສ່ວນອັດຕາເງິນເຟີ້ໝົດປີຈະຢູ່ປະມານ 4%. ຂະນະທີ່ລາຍງານການລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດ (GDP)ໃນໄຕມາດ 2 ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍອອກມາຢ່າງເປັນທາງານ ແຕ່ທ່ານ ເອກຸສ ຜູ້ວ່າການທະນາຄານກາງອິນໂດເນເຊຍ ຄາດວ່າ: ຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 4,92%-5,4% ເປັນໄປຕາມເປົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຖ້າຫາກກົດໝາຍຫຼຸດຜ່ອນພາສີປະສົບຄວາມສຳເລັດ ເຊື່ອວ່າ ຈະຍິ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດຂອງອິນໂດເນເຊຍໄດ້ອີກທາງໜຶ່ງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu