TargeT_FaceB_P14-06-3-01-620x330-01

ຄະນະຜູ້ແທນລາວສໍາເລັດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກວດສອບການເງິນອາຊຽນ

ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ກອງປະຊຸມຄະນະ ກຳມະການກວດສອບການ ເງິນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 41 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານ ນາງ ວຽງທອງ ສີພັນດອນ ປະທານ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີຄະນະຜູ້ແທນຈາກສະຖາບັນກວດ ສອບຂອງບັນດາປະເທດສະ ມາຊິກໃນອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ: (1) ພິຈາລະນາຜົນ ການກວດຄືນຄຳແນະນຳຜົນການກວດສອບການເງິນຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ ປີ 2014; (2) ພິຈາລະນາຜົນ ການກວດ ສອບການເງິນຂອງກອງເລຂາ ອາຊຽນ ປີ 2015; (3) ພິຈາ ລະນາບົດລາຍງານຜົນການ ກວດສອບພາຍໃນຂອງກອງ ເລຂາອາຊຽນ; (4) ປະກອບ ຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດລະບຽບ ແລະ ປື້ມຄູ່ມື ການກວດສອບ (Audit Charter and Manual) ແລະ ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບການນຳໃຊ້ງົບປະມານ ຂອງກອງເລຂາອາຊຽນ. ພ້ອມ ນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຕົກລົງ ໃຫ້ສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດ ຂອງປະເທດຟີລິບປິນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການກວດສອບການເງິນອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu