14803296_1254486677958498_2101921321_o

ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບພະຍາດເບົາຫວານ

  • ພະຍາດເບົາຫວານ (Diabetes Millitus) ເກີດມາຈາກຕັບອ່ອນສ້າງຮໍໂມນອິນຊູລິນ (Insulin) ໄດ້ໜ້ອຍ ຫຼືບໍ່ໄດ້ເລີຍ, ເຊິ່ງຮໍໂມນຊະນິດນີ້ຊ່ວຍສ້າງໃຫ້ຮ່າງກາຍເຜົາຜານນ້ຳຕານມາໃຊ້ເປັນພະລັງງານ ເມືອຮໍໂມນອິນຊູລິນບໍ່ພຽງພໍ ທາດນ້ຳຕານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປກໍຈະບໍ່ຖືກນຳໄປໃຊ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດການສະສົມຂອງນ້ຳຕານໃນເລືອດ ແລະ ອະໄວຍະວະຕ່າງໆ, ໃນເມືອນ້ຳຕານສະສົມໃນເລືອດຫຼາຍກໍຈະຖືກໝາກໄຂ່ຫຼັງຂອງຄົນເຮົາກອງອອກມາເປັນຍ່ຽວຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: “ພະຍາດເບົາຫວານ” ນັ່ນເອງ.
  • ພະຍາດເບົາຫວານ ເປັນພະຍາດທີ່ບໍ່ເຊົາຂາດ ແລະ ເປັນພະຍາດທາງກໍາມະພັນໂດຍພໍ່ແມ່ທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານສາມາດຖ່າຍທອດໄປສູ່ລູກຫຼານໄດ້ ນອກຈາກກຳມະພັນແລ້ວສິ່ງແວດລ້ອມ, ວິທີການໃຊ້ຊີວິດ, ການກິນອາຫານ ຫຼື ການອອກກໍາລັງກາຍກໍມີສ່ວນສຳຄັນຕໍ່ການເກີດພະຍາດເບົາຫວານ.
  • ລັກສະນະໂດຍທົ່ວໄປຂອງຜູ້ທີ່ປ່ວຍເປັນພະຍາດເບົາຫວານ ຈະມີອາການເຈັບຍ່ຽວຕະຫຼອດເວລາ ເນື່ອງຈາກໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະດຶງເອົານ້ຳຈາກເລືອດອອກມານຳ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກປວດຍ່ຽວຕະຫຼອດເວລາ, ຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານຈະບໍ່ສາມາດນຳເອົານ້ຳຕານທີ່ມີໃນຮ່າງກາຍມາເຜົາຜານເປັນພະລັງງານ ຈຶ່ງເຜົາຜານກ້າມຊີ້ນ ແລະ ໄຂມັນແທນເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຈ່ອຍໂຊ ບໍ່ມີໄຂມັນ ກ້າມຊີ້ນບໍ່ມີ ຮູ້ສຶກອ່ອນເພ່ຍ ບໍ່ມີແຮງ, ນອກຈາກນີ້ການມີນ້ຳຕານສະສົມຢູ່ໃນອະໄວຍະວະຕ່າງໆຫຼາຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງພາວະແຊກຊ້ອນໄດ້ງ່າຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu