TargeT_FaceB_P07-01

ຄວາມຄືບໜ້າ 8 ແຜນວຽກບູລິມະສິດຂອງລາວ

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສເສດຖະກິດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3/47 (SEOM3/47) ຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ລາວຮົວ ເຈີຈິງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ທັງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີຄະນະຜູ້ແທນຈາກ 10 ປະເທດອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສເສດຖະກິດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 2/47 ໃນເດືອນເມສາ ຜ່ານມາ ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ ໂດຍສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງ 8 ແຜນວຽກບຸລິມະສິດຂອງ ສປປ ລາວ ມີຄື:       1. ຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2. ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນກັນທາງດ້ານການພັດທະນາ. 3. ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ. 4. ການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ. 5. ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ. 6. ການເຊື່ອມຈອດ. 7. ການສົ່ງເສີມວຽກເຮັດງານທໍາການຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດໃນລະບົບຂອງອາຊຽນ ແລະ 8. ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືພາກພື້ນເພື່ອການອະນຸລັກ, ປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມມໍລະດົກທາງດ້ານວັດທະນະທໍາອາຊຽນ.

ໃນໄລຍະເປັນປະທານອາຊຽນ 2016 ການສ້າງແຜນວຽກຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ AEC 2025 ປຶກສາຫາລື ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການເຈລະຈາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຕ່າງໆ ພາຍໃນເສົາຄ້ຳເສດຖະກິດເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ເສດຖະກິດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 48 ໃນເດືອນສິງຫາ 2016 ທີ່ຈະເຖິງນີ້.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu