TargeT_FaceB_P.03jpg-01

ຄວາມຄືບໜ້າການປ່ຽນຖ່າຍກົງເຕີ້ໃໝ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ.

ໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການປ່ຽນຖ່າຍກົງເຕີ້ໃໝ່ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ເລີ່ມມາແຕ່ທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ຈົນຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດໄປເປັນຈໍານວນຫຼາຍແລ້ວ ໂດຍການໃຫ້ຂໍ້ມູນຜ່ານທາງໂທລະສັບຂອງທ່ານ ແກ້ວຕາດໍາ ມະໂນລົງ ຫົວໜ້າໜ້າຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິການລູກຄ້າ ແລະ ປະຊາສໍາພັນ ໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2016.

ໃນການປ່ຽນຖ່າຍກົງເຕີ້ໃໝ່ນີ້ຈະມີ 2 ກໍລະນີ: ກໍລະນີທີ1: ແມ່ນຖ້າຫາກກົງເຕີ້ໜ່ວຍໃດທີ່ມີບັນຫາ ແລະ ນອນຢູ່ໃນແຜນໂຄງການທີ່ທາງບໍລິສັດໄດ້ລົງໄປກວດສອບແລ້ວແມ່ນທາງ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈະປ່ຽນຖ່າຍໃຫ້ລ້າໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ກໍລະນີທີ2: ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ຢາກປ່ຽນຖ່າຍໃຊ້ກົງເຕີ້ແບບໃໝ່ນີ້ໂດຍທີ່ເຮືອນຂອງທ່ານບໍ່ນອນຢູ່ໃນແຜນໂຄງການແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ.

ກົງເຕີ້ໃໝ່ນີ້ຈະເປັນກົງເຕີ້ແບບລະບົບ “ດີຈີຕອລ” ເປັນຕົວເລກແບບເອເລັກໂຕຣນິກເຊິ່ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕົກເຮ່ຍຂອງພະລັງງານ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການຈົດໄຟຟ້າແບບຄາດເດົາ, ເພື່ອສ້າງຄວາມໂປ່ງໃສໃນການຈົດໃບບິນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕົວຈິງຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ແລະ ຈະມີຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍກວ່າກົງເຕີ້ແບບເກົ່າ ເຊິ່ງກົງເຕີ້ແບບເກົ່າຈະເປັນກົງເຕີ້ແບບຈານໝູນເຊິ່ງຄວາມຜິດພາດຂອງມັນຈະມີຫຼາຍກວ່າ ເພາະສາເຫດອາດເກີດມາຈາກການໃຊ້ວຽກງານມາດົນແລ້ວເຮັດໃຫ້ລະບົບການເຮັດວຽກຂອງຈານໝູນນັ້ນເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້.

ຂໍ້ດີຂອງກົງເຕີ້ແບບ “ດີຈີຕອລ” ແມ່ນທຸກໆທ້າຍເດືອນມັນຈະຕັດຕົວເລກການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນທ້າຍເດືອນໄວ້ ພ້ອມສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະ ສາມາດເກັບຮັກສາຕົວເລກໄວ້ 1 ເດືອນ ແລະ ກົງເຕີ້ຍັງສາມາດຮັກສາຕົວເລກຂອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າແຕ່ລະເດືອນໄວ້ເປັນເວລາ 1 ປີ ອັນເປັນການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຕົວຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສໍາລັບລາຄາຂອງກົງເຕີ້ແບບໃໝ່ນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະໜາດ ເພາະມັນຈະມີຫຼາຍຂະໜາດ ຫຼາຍປະເພດໃຫ້ທ່ານເລືອກ.

ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມໄດ້ທີ່ ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 021 243565   021 213069.

No comments

  1. ຖ້າຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າບໍ່ທັນ ເຄື່ອງຈະຕັດໄຟໂອໂຕບໍ່?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu