target_faceb_p02-01

ຂໍພຽງໃຈສູ້ກໍຜ່ານຜ່າອຸປະສັກໄດ້

ທ້າວ ເຈີນໂຈ ຊາວຈີນອາຍຸ 33 ປີ ຜູ້ພິການຂາສອງເບື້ອງຈາກອຸບັດຕິເຫດຕົກລົດໄຟເມື່ອ 20 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ທ້າວ ເກົາຈື້ຢູ ອາຍຸ 11 ປີ ຜູ້ພິການຂາສອງເບື້ອງຈາກອຸບັດເຫດທາງລົດ ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງສະຖິຕິດ້ວຍການໃຊ້ມືຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໄດພູ ເຫຼົາຊານ ຫຼື ພູເທວະດາ ອັນຂຶ້ນຊື່ຂອງລັດທິເຕົາ ໃນເມືອງຊິງເຕົາ ມົນທົນຊັນຕົງ ໄດ້ສໍາເລັດ.

ທ້າວ ເຈີນໂຈ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈມຸ້ງໝັ້ນບໍ່ຍອມທໍ້ຖອຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຄວາມພິການ ລາວໄດ້ອອກເດີນທາງໄປຍັງບັນດາເມືອງຕ່າງໆ ທົ່ວປະເທດຈີນ ແລະ ໄດ້ຂຶ້ນພູສູງມາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 100 ໜ່ວຍດ້ວຍສອງແຂນທີ່ມີຢູ່. ປັດຈຸບັນລາວໄດ້ນໍາປະສົບການ ແລະ ຂະຕິຂອງຕົນມາຖ່າຍທອດ ແລະ ສ້າງແຮງບັນດານໃຈຜູ້ຄົນ ແລະ ລາວກໍມີຄອບຄົວເປັນຫຼັກເປັນຖານແລ້ວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu