TargeT_FaceB_P.04jpg-01

ຂ່າວຫລ້າສຸດເບື້ອງຕົ້ນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນແຂວງຊຽງຂວາງ

ຂປລ: ແຫລ່ງຂ່າວຫລ້າສຸດເບື້ອງຕົ້ນຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ມີການເປີດເຜີຍເວລາ 10:00 ນາທີຂອງວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2016 ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ມີໜັງສືພິມບາງສະບັບ ແລະ ສື່ອອນລາຍນໍາສະເໜີຂ່າວໃນວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2016 ຜ່ານມາລະບຸວ່າພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດຊະນິດໃໝ່ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງຈໍານວນຫລາຍນັ້ນອາດບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ ພາຍຫລັງປະຊາຊົນພາຍໃນແຂວງຊຽງຂວາງໄດ້ມີການສັນນິຖານເບື້ອງຕົ້ນໄວ້ມີ 3 ປະເດັນອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການລົ້ມປ່ວຍຢ່າງຮຸນແຮງຄື:
+ອາດມີສານເຄມີຊະນິດໃດໜຶ່ງຕົກຄ້າງໃນແຫລ່ງນໍ້າປະປາ
+ອາດມີສານເຄມີປົນເຈືອປະເພດຢາຂ້າແມງໄມ້
+ການໃຊ້ຢາດຢອດປ້ອງກັນພະຍາດຕັບ
3 ບັນຫາທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນແມ່ນປະຊາຊົນຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດວ່າອາດມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຈະເກີດຂຶ້ນຫລາຍກວ່າການກ່າວອ້າງພະຍາດລະບາດ ເພາະແຂວງຊຽງຂວາງເປັນແມ່ນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີລະເບີດບໍ່ທັນແຕກຢ່າງຫລວງຝັງໄວ້ໃຕ້ດິນອາດມີສານເຄມີບາງປະເພນຮົ່ວໄຫລອອກໃສ່ແຫລ່ງນໍ້າ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າບາງປະເພດກໍອາດມີສານເຄມີຮົ່ວໄຫລອອກມາໃສ່ແຫລ່ງນໍ້າເຊັ່ນກັນ ແລະອັນສຸດທ້າຍກ່ອນການເກີດລະບາດທີ່ມີຄົນເຈັບລົ້ມປ່ວຍນັ້ນໄດ້ມີພະນັກງານແພດລົງໄປຢອດຢາຕ້ານພະຍາດຕັບພາຍໃນແຂວງດັ່ງກ່າວອາດເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນວ່າຈະເກີດມີການແພ້ຢາ ແລະ ອື່ນໆ.
ສ່ວນອາການຜູ້ປ່ວຍຈໍານວນຫລາຍນັ້ນມີລັກສະນະຕາເຫລືອງ ແລະໂຕເຫລືອງ ປັດຈຸບັນນີ້ເຈົ້າໜ້າລະດັບສູງຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດໄດ້ປະຊຸມກັນດ່ວນເພື່ອຊອກຫາສາເຫດ.
ໂດຍ: ຮັກຊາດ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu