PR14_Friendship Bridge

ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ 1 ສັນຍາລັກການຮ່ວມມື ທີ່ເປັນປະຫວັດສາດລະຫວ່າງ ລາວ-ອົດສຕຣາລີ

ການຮ່ວມມື ແລະ ສາຍພົວພັນເພື່ອນມິດລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົດສຕຣາລີໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າແນວໃດແດ່?

ອົດສຕຣາລີເປັນປະເທດທີ່ມີສາຍພົວພັນທາງການທູດທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດ, ໃນປີ 2017 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້,ພວກເຮົາຈະຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືຂອງທັງສອງຝ່າຍຄົບຮອບ 65 ປີ. ອົດສຕຣາລີ ຍັງເປັນປະເທດທີ່ມີພາລະບົບບາດອັນສໍາຄັນໃນການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ມາໄດ້ຫຼາຍປີໃນຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 5 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ພວກເຮົາໄດ້ສະແຫວງຫາທີ່ຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ, ໂດຍຈະສຸມການຊ່ວຍເຫຼືອໃສ່ບັນດາຂົງເຂດທີ່ສໍາຄັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານລາວ.

ນີ້ຄືຄໍາກ່າວຢືນຢັນຂອງທ່ານ ຈອນ ວິນລຽມສ໌ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຕໍ່ທາງວາລະສານທາເກັດເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາລັດຖະບານ ອົດສຕຣາລີ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານໃດແດ່ຕໍ່ ສປປ ລາວ?

“ອົດສຕຣາລີ” ມີຄວາມພາກພູມໃຈຢ່າງຍິ່ງໃນພາລະບົດບາດທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດຂອງ ສປປລາວຕະຫຼອດໄລຍະ 5 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ; ພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າ 40 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ປີ. ປັດຈຸບັນ
ບູລິມະສິດສູງສຸດອັນດັບໜຶ່ງແມ່ນການສຶກສາ, ໂດຍສະເພາະ ການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ພວກເຮົາເຮັດວຽກຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວນັ້ນໃນການຍົກມາດຕະຖານການສຶກສາສໍາລັບເດັກນ້ອຍລາວ. ພ້ອມນີ້ພວກເຮົາຍັງໄດ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາປະມານ 40 ທຶນ ຫຼື ສູງກວ່ານັ້ນເພື່ອໃຫ້ໄປສຶກສາທີ່ປະເທດອົດສຕຣາລີ ລວມທັງແຜນງານໃຫ້ທຶນການສຶກສາເພື່ອສຶກສາຢູ່ພາຍໃນປະເທດ; ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຫຼາຍກວ່າ 70 ທຶນ
ທີ່ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ມາສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ ປັດຈຸບັນໄດ້ມີອະດີດນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບມາຈາກອົດສຕຣາລີເຊິ່ງເປັນຊັບສິນທີ່ມີຄຸນຄ່າຈໍານວນ 1.200 ຄົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດທີ່ເຮັດວຽກໃນລະດັບສູງຂອງລັດຖະບານ, ຂະແໜງທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ການສຶກສາ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາໃນອະນາຄົດທີ່ສໍາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ສິ່ງນີ້ ມີຄວາມສໍາຄັນໃນດ້ານການເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງອົດສຕຣາລີ ກັບ ສປປ ລາວ.

ສໍາລັບດ້ານການຊ່ວຍເຫຼືອອື່ນໆແມ່ນມີຢູ່ໃນຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ການປະຕິຮູບທາງທຸລະກິດພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ ສປປ ລາວ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ
ແລະ ປັດຈຸບັນພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍການປະຕິຮູບ, ການຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງກີດຂວາງດ້ານການຄ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ການ
ປະຕິຮູບນະໂຍບາຍການແຂ່ງຂັນທາງການຄ້າທີ່ ສປປ ລາວ ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການແຂ່ງຂັນໃນໄລຍະຍາວພາຍໃຕ້ຂອບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ຍັງມີແຜນງານຕ່າງໆໃນຂະແໜງການອື່ນໆເຊັ່ນ: ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາເຂດຮ້ອນແຫ່ງປະເທດອົດສຕຣາລີ
(ACIAR), ແຜນງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະແໜງເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ;
ໂດຍມີມູນຄ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍກວ່າ 30 ລ້ານໂດລາໃນການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ.

ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ກາຍເປັນປະຫວັດສາດຂອງການຮ່ວມມືຂອງສອງປະເທດແມ່ນລັດຖະບານ
ອົດສຕຣາລີ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສ້າງຂົວມິດຕະພາບ 1 ຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງ(ວຽງຈັນ-ໜອງຄາຍ)ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ສ້າງສໍາເລັດເມື່ອ 21 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ. ຂົວດັ່ງກ່າວບໍ່ສະເພາະແຕ່ເປັນສັນຍາລັກອັນສໍາຄັນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ອົດສຕຣາລີ ໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ, ຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງນີ້ຍັງເປັນສັນຍາລັກທີ່ແຂງແກ່ນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຍາວນານຂອງອົດສະຕຣາລີຕໍ່ແນວຄິດທີ່ກວ້າງໄກຂອງການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ຕາມທັດສະນະຂອງທ່ານແລ້ວທ່ານຄິດວ່າມີອັນໃດແດ່ທີ່ຈະເປັນກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
ໃນການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ?

ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ກໍຫວັງວ່າ: ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວກໍມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງໄລຍະຍາວຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຕໍ່ການເພີ່ມການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນພາຍໃຕ້ຂອບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ. ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນໝາຍຄວາມວ່າ: ເລີ່ມຕົ້ນໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2016 ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍົກຕົວຢ່າງ: ສປປ ລາວ ມີເວລາເຖິງປີ 2018 ໃນການຍົກເລີກລະບອບພາສີຂອງຕົນ ໂລກຈະເພີ່ມການຈັບຕາເບິ່ງອາຊຽນໃນຖານະເປັນຕະຫຼາດດຽວ, ສປປ ລາວ ກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນກັນຈາກການເພີ່ມການລົງທຶນ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ: ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກໄລຍະຍາວຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີສອງດ້ານຄື: ດ້ານທໍາອິດ: ແມ່ນການສຶກສາພວກທ່ານມີພົນລະເມືອງທີ່ເປັນທ່າແຮງສໍາຄັນ; ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງປະຊາກອນເປັນຜູ້ທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 25 ປີ ແລະ ຈະກາຍເປັນກໍາລັງແຮງງານອັນສໍາຄັນໃນອະນາຄົດ.ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຈະມີວິທີການເຝິກເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນແນວໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຜູ້ທີ່ມີການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ມີຄຸນນະພາບເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີທັກສະທີ່ຈະສາມາດເຮັດວຽກໃດກໍໄດ້; ດັ່ງນັ້ນ, ການສຶກສາຈິ່ງກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍອັນສໍາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ. ສິ່ງທ້າທາຍຫຼັກອື່ນໆແມ່ນການປະຕິຮູບທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນຕໍ່ໜ້າ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນແມ່ນປະສິດທິພາບຂອງການປະຕິຮູບການປະຕິບັດທີ່ດີກວ່າເກົ່າແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ,ພວກເຮົາຫາກໍ່ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງການສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າປະຊາຊົນແມ່ນມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ສຸດໃນສິ່ງທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດໃນ 4 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາກໍາລັງເຫັນໄດ້ເຖິງການປ່ຽນແປງອັນສໍາຄັນຢ່າງແທ້ຈິງເຊິ່ງມັນເປັນ
ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ. ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ບໍລິຫານການປະຕິຮູບທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຫຍຸ້ງ
ຍາກສັບສົນນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດແຂ່ງຂັນດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວ, ໂດຍສະເພາະໃນເວທີອາຊຽນໄດ້. ມັນຄ້າຍໆກັບໃນເວລາທີ່ພວກທ່ານເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ໃນທີ່ນີ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງອັນສໍາຄັນເພື່ອບໍລິຫານສິ່ງດັ່ງກ່າວ, ການເຂົ້າສູ່ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນຍົກຕົວຢ່າງ: ການທີ່ຍັງໃຊ້ລະບົບເສດຖະກິດທີ່ໃຊ້ຈ່າຍເງິນສົດ
ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນພວກທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງລະບົບການຊໍາລະແຫ່ງ
ຊາດທີ່ນໍາໃຊ້ລະບົບແບບອັດຕະໂນມັດທັນກັບເຫດການເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຊາດມີຄວາມທັນສະໄໝທີ່ຜູ້ຄົນສາມາດໂອນເງິນໄດ້ ແລະ ເປັນລະບົບທີ່ມີຄວາມໂປ່ງໃສກວ່າເກົ່າ. ນີ້ເປັນສິ່ງ
ສໍາຄັນ, ໂດຍສະເພາະ; ສໍາລັບວິສາຫະກິດຂະນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດດໍາ
ເນີນການ ແລະ ເຂົ້າເຖິງດ້ານການເງິນໄດ້ງ່າຍດາຍຍິ່ງກວ່າເກົ່າ. ນັ້ນເປັນພຽງຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງຂອງການປະຕິຮູບທີ່ ສປປ ລາວ ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນໄລຍະຍາວກ່ຽວກັບຄວາມມຸ້ງຫວັງຂອງຕົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.

ຜ່ານມາມີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດອັນໃດແດ່ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ?

ອົດສຕຣາລີ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບຜູ້ລົງທຶນ 3 ຫຼື 4 ອັນດັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແຕ່ບັນດາບໍລິສັດຂອງອົດຕຣາລີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາ ແລະ ລົງທຶນຢູ່ທີ່ນີ້ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວໃນດ້ານການກໍານົດລະດັບມາດຕະຖານສູງຢູ່ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຂອງຕົນ ແລະ ໃນດ້ານການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ ແລະ ທັງການເສຍອາກອນໃຫ້ແກ່ປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເບິ່ງໄປທີ່ການລົງທຶນເຂົ້າໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງ ອົດຕຣາລີ ຢູ່ປະເທດນີ້ແລ້ວ, ບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ແມ່ນ: ບໍລິສັດ “ໂອເຊິນເນຍ(Oxiana’s) ແລະ ເຊໂປນ ໃນປີ 2003 ແລະ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ,ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ 1,3 ຕື້ໂດລາ; ເຂົ້າໃນລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຜ່ານການເສຍພາສີອາກອນ, ຄ່າພາກຫຼວງ ແລະ ເງິນປັນຜົນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ, ລວມທັງເງິນຈໍານວນມະຫາສານໃນດ້ານການຊຸກຍູ້ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລາວ. ນອກນີ້ຍັງມີແຜນງານຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດ, ສ້າງສຸກສາລາ ແລະ ໂຮງຮຽນ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານຕ່າງໆຢູ່
ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ດັ່ງນັ້ນ ພວກທ່ານຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈາກບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິງ ເຊິ່ງເປັນການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບລາງວັນ CSR ດ້ານວຽກງານຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມທີ່ດີໃນຊຸມຊົນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຢູ່. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບປະທານ “ອອດຊາມລາວ” AustCham (ສະພາການຄ້າອົດສຕຣາລີປະຈໍາລາວ), ປັດຈຸບັນພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສໍາເລັດການສົນທະນາກັບບັນດາບໍລິສັດຂອງອົດສຕຣາລີ, ສະພາການຄ້າ “ອົດສຕຣາລີ” ປະຈໍາປະເທດໄທ, ລວມທັງຢູ່ຫວຽດນາມ, ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄິດທົບທວນອີກຄັ້ງກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດອັນສໍາຄັນໃນການລົງທຶນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ນໍາພາກຸ່ມບໍລິສັດຂອງອົດສຕຣາລີຈໍານວນ 20 ກວ່າບໍລິສັດລົງຢ້ຽມຢາມພາກໃຕ້ຂອງລາວທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຄຳມ່ວນໃນເດືອນຕຸລາ 2015; ເພື່ອເບິ່ງກາລະໂອກາດທີ່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ (SEZs) ແລະ ໂອກາດໃນດ້ານຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນເຂດພາກພື້ນ. ພວກເຮົາຍັງເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ສິດກັບນັກລົງທຶນຂອງລາວເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິຮູບທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ບັນຍາກາດການລົງທຶນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນໄລຍະຍາວ.

ປັດຈຸບັນ; ໂຄງການໃດມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກວ່າໝູ່?

ຂະແໜງການຫຼັກທີ່ ອົດສຕຣາລີ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຈົນເຖິງປັດຈຸບັນແມ່ນບໍ່ແຮ່ ແລະ ບໍລິການໃນຂະ
ແໜງຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ 2 ໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ເປັນສັນຍາລັກຢູ່ທີ່ນີ້, ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການບໍລິຫານຂອງອົດສຕຣາລີ ແຕ່ປັດຈຸບັນມີເຈົ້າຂອງໂດຍຜູ້ລົງທຶນຈີນ ບໍລິສັດ MMG(ເຊໂປນ)ແລະ ບໍລິສັດພູເບ້ຍມາຍນິງ, ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ ແລະ ເປັນບໍລິສັດບໍ່ແຮ່ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືເປັນຢ່າງດີ. ອີກຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນ: ຫ້ອງທົດລອງ ALS, Arionlagal ແລະ ທະນາຄານ ANZ ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານທີ່ມີການ
ດໍາເນີນງານດີທີ່ສຸດຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນທະນາຄານນໍາໜ້າຂອງພາກພື້ນໃນທົ່ວອາຊີປາ
ຊີຟິກ ແລະ ບໍລິສັດອື່ນໆຂອງອົດສຕຣາລີ ຢູ່ທີ່ນີ້ຍັງລວມມີບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ, ບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ, ປັດຈຸບັນສະພາການຄ້າອົດສຕຣາລີ ປະຈໍາລາວມີສະມາຊິກທັັງໝົດ 80 ບໍລິສັດ.ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງເຫັນວ່າມີການເຕີບໃຫຍ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ: ຍັງມີທ່າແຮງຫຼາຍດ້ານສໍາລັບບໍລິສັດຂອງອົດສຕຣາລີຈະມາລົງທຶນ; ຍົກຕົວຢ່າງ: ໃນຂະແໜງຂົນສົ່ງ ແລະ ຈັດສົ່ງສິນຄ້າ, ເຊິ່ງຈະເປັນໂອກາດໃນການປະກອບສ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຄວາມຄ້າຍຄືກັບປະເທດອົດສຕຣາລີ. ອົດສຕຣາລີເປັນປະເທດໃຫຍ່ທີ່ມີປະຊາກອນໜ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນອຸດສາຫະກໍາຂົນສົ່ງ ແລະ ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຢ່າງຍິ່ງ. ເຊັ່ນດຽວກັບຢູ່ ສປປ ລາວ ເພື່ອຍ້າຍຕົນເອງອອກຈາກປະເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລມາເປັນປະເທດໃຫ້ບໍລິການເຊື່ອມຕໍ່ພວກເຮົາຕ້ອງມີລະບົບຂົນສົ່ງ ແລະການຄົມມະນາຄົມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ມີຄວາມປອດໄພ.

LAO-AUSTRALIA

THE TIES THAT BINDS RELATIONSHIP THAT

IS EXTREMELY POSITIVE AND FRIENDLY.

What progress has been made in terms of cooperation and friendship between the Lao PDR and Australia?

It is a real privilege being Australian Ambassador to the Lao PDR. Our two countries enjoy a relationship that is extremely positive and friendly – and long standing. The Lao PDR’s relationship with Australia is its longest unbroken diplomatic relationship at Ambassador level. A lot of countries have come and gone over the years, but Australia has maintained an Ambassador here for the duration. In 2017, we will celebrate the 65th anniversary of Australia-Lao relations. It’s also a relationship, as you would expect of neighbours, marked by pragmatic cooperation. Australia is proud of the support we have provided for the Lao PDR’s socio-economic development over the past 5 decades. We have sought to be a pragmatic and effective partner for the Lao PDR, focussed on the areas that really matter in terms of your government’s priorities.

The other great asset in our relationship is Australian business. The Australian companies that have invested in the Lao PDR are setting very high standards in the industries where they are working. Australia’s mining and mining services companies helped deliver the economic boom the Lao PDR has enjoyed over the past 10-15 years. These Australian-run mines in the Lao PDR operate to the highest standards you would see anywhere in the world. Similarly, Australian companies in financial and legal services, tourism, and construction have had an important impact in terms of Australia’s very strong reputation here in Laos. Australian business universally has been good for the Lao economy. Quality investors with a very positive legacy here.

I would hope the Lao Government and people regard Australia as a very trustworthy and a unique partner, with a unique regional voice. We are not easily stereotyped as an Asian country; nor European, and are a fundamentally different country from the United States. Multicultural, contemporary Australia is a unique country. We have built a very close relationship with the Lao PDR as a unique voice in regional and global affairs. And as a neighbour and ASEAN’s first and oldest dialogue partner, we hope Australia is a country the Lao PDR can trust and engage on sensitive and important issues. We are open and pragmatic; we don’t represent any threat or any rivalry. Laos’ success, and South-East Asia’s success, is positive for Australia, as a friend and regional neighbour.

We are a country that comes here willing to roll up our sleeves and help the Lao PDR progress its development ambitions, and to project its voice in the region and in global institutions.   From Australia’s perspective, the Lao PDR’s story is a very positive one overall. This country’s stability and prosperity is a positive thing for Australia, as a regional neighbour that is going to benefit through our close links with an increasingly integrated South-East Asia under the AEC.

What forms of aid and/or assistance has the Australian government provided to the Lao PDR?

Australia is very proud of the role we have played as one of the Lao PDR’s longest and largest development partners. For over 5 decades, we have supported the Lao PDR’s socio-economic development. At the moment, our aid program amounts to over $ 40 million per year. The highest priority now is education, particularly primary education. We are working to build on our cooperation with the Ministry of Education and Sports over many years to raise standards to improve outcomes for Lao children. We are also focussed on human resource development, particularly through our ongoing scholarships program. We currently offer over 30 mainly post-graduate scholarships in Australia each year, as well as more than 70 domestic scholarships for high school leavers from remote areas to study at Souphannouvong University in Luang Prabang and the National University of Laos.

There is now a wonderful asset of over 1,200 Australian alumni across the Lao PDR at senior levels of government, business, civil society, media, and academia. Among them are important future leaders for the Lao PDR, as Laos enters a more challenging era. This network of alumni is also important in terms of building bridges between Australia and the Lao PDR. It is good to have people in the Lao PDR that understand Australia and are able to translate Australia to the Lao people. The other areas of focus for our bilateral aid program include trade and business climate reform. We supported the Lao PDR through its WTO accession, and now we are working with the Ministry of Industry and Commerce on Laos’ post-WTO agenda, assisting with reforms, reducing non-tariff barriers, and competition policy reforms – the sort of practical things Laos will need to compete in the long term under the AEC. And Australia has other programs in areas such as agriculture – we have a long-standing research program under ACIAR (Australian Centre for International Agricultural Research), a rural development program, and a long history of involvement in the UXO sector, with over $30 million of support for clearance, victim rehabilitation and mine risk education over the past two decades. Australia also has a significant program to support mining and hydro power sectors, to strengthen sustainability and governance. We also have ongoing cooperation programs between our defence, police and border management officials.

So, Australia remains one of the Lao PDR’s major development partners, and have had long history of cooperation. Australia’s most symbolic project, historically, was the first friendship bridge across the Mekong, completed 21 years ago. From our perspective, it was, and is, a very important symbol of Australia’s support for the Lao PDR, and for regional integration. Australia, through the bridge project, was already embracing former Thai Prime Minister Chartchai’s vision on the value of turning battlefields into market places, and supporting this greater regional integration and connectivity in the region before it became a buzz word for ASEAN. That was a really significant investment, for Australia, Laos, Thailand and South-East Asia.

In your personal opinion what challenges and opportunities will AEC accession bring to the Lao PDR?

I am excited, and I hope the Lao people and government are excited, about the Lao PDR’s long-term prospects in an increasingly integrated region. Things aren’t going to change overnight under the AEC after 1 January 2016. The sun will still come up. For example, the Lao PDR has until 2018 to eliminate all its import tariffs. What will change is the world will increasingly see ASEAN as one single market. The Lao PDR too will benefit from the likely increase in investment we are going to see, both into and within the 10 ASEAN economies. The Lao PDR, along with the other lower Mekong countries, is becoming increasingly attractive for international manufacturing. It’s a country with a young population, with relatively inexpensive labour. It is also a very stable country, in terms of its governance and natural disasters.

The big challenges, I believe, for the Lao PDR are two-fold. The first is education. You have a young population, with over half the population under 25, and that represents a significant future workforce. The priority for the government is to invest enough in their health, nutrition and education so they have the capacity, and the basic numeracy and literacy skills to do any job. And that is where Australia comes in, in terms of our basic education program and our scholarships to strengthen knowledge and expertise. Education is a big challenge for the Lao PDR. Investing now with vital reforms in the primary school curriculum, teacher training and school environments to make sure as many children across the Lao PDR can get a good quality education is vital.

The other key challenge is further economic reform, and more importantly the effective implementation of reforms. Laos has plenty of good laws. Better implementation is a major challenge. We just celebrated the 40th anniversary of the Lao PDR, and I think the Lao people can be extremely proud of what their country has achieved in four decades. Considering Laos’ situation in 1975, Laos’ revolutionary leaders have helped set the economy on a strong growth path. The new leaders emerging now will need to manage quite complicated and important reforms to ensure more of the Lao people can benefit from that economic growth, and that the Lao PDR can compete in an increasingly integrated regional and global economy. Just like Laos’ experience with the WTO, the AEC will require Laos to pursue important reforms to keep pace with Singapore, Thailand, Vietnam and its other neighbours.

For example, this is still very much a cash economy, unlike Laos’ neighbours. Under the AEC, Laos will need to establish a real-time electronic national payments system to improve financial flows and transparency. This is a vital step, particularly for SMEs so they can operate and access finance more easily. A robust anti-money laundering regime, effective competition and consumer protection laws, improved business registration process, and opening up protected sectors to foreign competition will all be vital for the long-term health of the Lao economy. These are just some examples of the types of reforms where, with implementation, the Lao PDR can be buoyant about its long-term prospects under the AEC.

What economy cooperation has been taking place between the 2 countries?

There is a lot of potential to grow the bilateral trade and investment relationship. There is not a significant two-way goods trade between Australia and the Lao PDR. But there is a very significant story of Australian investment in the Lao PDR. We are no longer among Laos’ top 3 or 4 investors, but the Australian companies that have invested here have proved to be very important for the Lao economy in terms of setting high standards in their industries and in terms of their contribution to the communities where they are working and also to national tax revenue.

If you look, for example, at the big Australian mining investments here, such as Oxiana’s investment in Sepon back in 2003. It is a mine that has contributed over $1.3 billion to national revenue through taxes, royalties and dividends to the Lao Government, as well as doing an enormous amount in terms of engaging and training Lao workers. Most of MMG LXML’s workforce is Lao, including most of its managers these days. It’s a company that has invested a great deal in CSR and community development programs – sourcing all of its resources where possible from the local area and developing local industries, supporting health clinics and schools in the area. So, it is a really best practice example of quality international investment. And, you will see the same thing in Xaisomboun with PhuBiaMining – another very significant and high quality investment that has delivered a lot of revenue for the government, and also invested very heavily in its workers and the local community. PhuBia have won awards for their CSR work in the communities where they are operating.

We are at a point now where we believe there is a lot of potential for other Australian companies to look at investment opportunities in the Lao PDR in a range of sectors, including mining and mining services, energy, transport and logistics, agriculture, financial and legal services, construction and tourism. Together with the President of AustCham Laos (the Australian Chamber of Commerce in Laos), we have been talking to Australian companies and business chambers in Thailand and Vietnam, to encourage them to think again about potential opportunities here in the Lao PDR. I also took a group of over 20 Australian companies to Savannakhet and Thakek in October to look at potential opportunities, and the growth of special economic zones (SEZs) in the region. We are also working closely with Lao officials to promote trade and business climate reform to bring more companies of the quality the Lao PDR needs to help strengthen its long-term economic health.

How many projects have there been and which have been the most prominent?

The main sector Australia has been involved in to date has been mining and mining services. The two big iconic projects here, still managed by Australian companies but now owned by Chinese investors, MMG Sepon and PhuBia Mining, have contributed enormously to the Lao economy and are very well regarded mines. When, for example, the Papua New Guinea Minister for Mines came to visit the PhuBia mine at PhuKham in 2014, his question was why his country – which has a large mining sector – did not have a mine of that standard. Both Sepon and Phu Kham are world standard mining operations. It is a mark of their success that Chinese SOEs acquired both operations, because it is a highly professional mining model. Other quality Australian companies here helping to raise industry standards include ALS laboratories, Arion Legal and ANZ bank, one of the Asia-Pacific region’s leading banks. There are a number of other quality Australian companies here in legal services, construction, tourism, education and training and UXO clearance. AustCham Laos, the country’s oldest foreign business chamber, now has more than 80 member companies covering a range of different sectors.

I am confident there is potential for more Australian firms to invest here. For example, in transport and logistics, Australian firms can contribute a great deal. Australia is a large country with a small population, so our transport and logistics industry is world class. It’s an important and inefficient sector in Laos, but one that will be vital for its ambitions to move from landlocked to land-linked. This country needs quality new investors to help reduce transport costs for Lao business, improve road safety and reduce wear and tear on major Lao roads caused by overloading of trucks.

What problems and challenges have investors from you country faced when investing in Laos?

I think, like all sensible investors, Australian companies in the Lao PDR have looked at the long-term potential of this economy. Laos is still a small economy by global standards, but it is an economy that is growing very fast. Most of the world would be jealous of an economy that has been growing at 7% for two decades. Global business, if it looks closely, can see Laos’ potential now, particularly as part of an integrated ASEAN economy. That is why the Australian Embassy and AustCham Lao are trying to underline to Australian companies that this country is worth a look – particularly those companies already working in the region; in Thailand, Vietnam and Cambodia.

There are challenges though, as well as opportunities. The main one in my mind is education, and the need for a big investment in Lao schools to ensure Laos has the future workforce it needs. There are also big challenges here in terms of the business climate. The Lao PDR is moving slowly in the right direction, for example on the World Bank’s ease of doing business index. But it is still ranked low at about 134 of 180 countries. So there is a lot more the Lao PDR can do to attract more investment. Chief among these is the need for greater legal and regulatory certainty and to combat corruption. The Lao PDR has lots of good laws, but the consistency of the implementation of those laws is a real problem. And the latest World Bank Lao PDR business survey found local and foreign businesses believed corruption was getting worse. So you have a situation of a two-tiered economy. Laos has some global standard companies that refuse to engage in facilitation payments or corruption. And it has a number of firms that will continue to pay bribes and not taxes without better government controls. If the Lao PDR wants to attract responsible, quality foreign investors to help deliver more sustainable, inclusive growth, then dealing with issues like corruption is very important.

My final point on trade and investment is that I think we, as Australia, are buoyant about the Lao PDR’s long-term prospects, particularly if it can strengthen its education outcomes and deal with some of the business climate reforms it desperately needs to address. That’s why we are so focussed on trying to encourage more Australian companies to consider opportunities here. Our sense is that, given the way Australian companies have operated here, this will be a major victory for the Lao Government and the Lao people, because Australian companies in the Lao PDR to date have been very good quality investors that have contributed a great deal to the local economy and have a very high sense of Corporate Social Responsibility (CSR).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu