TargeT_FaceB_03P-01

ຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳທ່ີຍາວ ແລະ ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2016 (People’s Daily China ) ໄດ້ເປີດເຜີຍຂ່າວກ່ຽວກັບການສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳ ແຢ່ງຊີກຽງ (Yangtze River) ໃນທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງ ສປ.ຈີນ ເຊິ່ງເປັນຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳທ່ີຍາວ ແລະ ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳ “ແຢ່ງຊີກຽງ” ຈະມີການແບ່ງອອກເປັນສອງສ່ວນຄືຕັ້ງແຕ່ເຂດ Wangdong ຂອງແມ່ນ້ຳ “ແຢ່ງຊີກຽງ” ໄປຈົນເຖິງເຂດ Longestriver ໃນ ສປ.ຈີນ.   ຂົວດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການກໍ່ສ້າງ 4 ປີ   ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງໂລກທີ່ສາມາດເຮັດຄານເປັນເຫຼັກຄອນກຼີດ, ເຊິ່ງຄວາມຍາວຂອງຂົວແມ່ນ 3.608 ແມັດ ຫຼື ( 2,24 Miles )  ຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າ “ແຢ່ງຊີກຽງ” ແຫ່ງນີ້ຈະນໍາໃຊ້ເປັນທາງການໃນທ້າຍປີນີ້.   ໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນສ້າງຂົວຂ້າມນ້ຳ “ແຢ່ງຊີກຽງ” ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນໃນເຂດ Jinan-Guangzhou ໃນເມືອງ Anhui ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສະດວກ ສະບາຍເພາະຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເດີນທາງອ້ອມເຂດ Yangtze River ໃຊ້ເວລາເຖິງ 2 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ປັດຈຸບັນຖ້າຂ້າມຂົວກໍຈະປະຢັດເວລາເພາະໃຊ້ພຽງ 20 ນາທີເທົ່ານັ້ນກໍ່ຈະຮອດຈຸດໝາຍ. (ມີຄຼີບ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu