target pic-01

ຂີ້ລົດຖີບ ກໍສາມາດມີ Style ການແຕ່ງໂຕໃຫ້ດູດີໄດ້

ປັດຈຸບັນ, ການຂີ້ລົດຖີບນອກຈາກຈະເປັນການອອກກຳລັງກາຍເພື່ອສຸຂະພາບແລ້ວ ຍັງເປັນການປະຫຍັດນໍ້າມັນ ພ້ອມຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊ່ວຍຫຼຸດພາວະໂລກຮ້ອນ. ເຊິ່ງໜຸ່ມໆສະໄຫມນີ້ທີ່ໄປໃສມາໃສກໍ່ມັກຈະພົບເຫັນກັບ style ການແຕ່ງໂຕຂີ້ລົດຖີບຈົນກາຍເປັນ fashion ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫລາຍ ໂດຍສະເພາະຢູ່ຕ່າງປະເທດ ສ່ວນໜຸ່ມໆຢູ່ລາວກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ບໍ່ຢາກ ຖ້າໜັ້ນໃຈໃນໂຕເອງແລ້ວບໍ່ມີຫຍັງຕ້ອງອາຍ. ເຮົາລອງມາເບິ່ງ style ການແຕ່ງຕົວຂອງໜຸ່ມໆທີ່ຂີ່ລົດຖີບໃນຕ່າງປະເທດວ່າຈະເປັນແນວໃດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu