13575585_1030630960324838_1054664793_o

ຂັບລົດໃຫ້ປອດໄພ ໃນມື້ຝົນຕົກ

ລະດູຮ້ອນກໍາລັງຈະຜ່ານໄປ ລະດູຝົນກໍລັງຈະເຂົ້າມາ ການຂັບລົດໃນລະດູນີ້ຈິ່ງຕ້ອງເພິ່ມຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດເພາະຫົນທາງເລີ່ມມື່ນ ແລະ ເວລາທີ່ຝົນຕົກຫຼາຍເບິ່ງຫຍັງກໍບໍ່ຄ່ອຍຈະເຫັນແຈ້ງ ເຮັດໃຫ້ລົດຕໍາກັນກໍມີຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນເຮົາມາເບິ່ງວິທີກຽມພ້ອມກັນເລີຍ:

ກ່ອນອອກຈາກບ້ານທຸກເທື່ອ ຄວນເຮັດ 3 Checklist ນີ້ທຸກຄັ້ງ.

Checklist ກ່ອນຂັບລົດໜ້າຝົນ.

  • ໃບປັດນໍ້າຝົນ ວ່າຍັງໃຊ້ວຽກໄດ້ປົກກະຕິໄດ້ທຸກລະດັບຄວາມໄວ ແລະ ປັດນໍ້າຝົນໄດ້ສະອາດ.
  • ສັນຍານໄຟຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໄຟໜ້າ, ໄຟສຸກເສີນ, ໄຟເບຣກ ແລະ ໄຟລ້ຽວ ເພື່ອສົ່ງສັນຍານບອກລົດຄັນໜ້າ ແລະ ລົດຄັນທັງຫຼັງເຮົາໃຫ້ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ.
  • ຢາງລົດ ຄວນສູບລົມຢາງໃຫ້ແຂງກວ່າປົກກະຕິ 2-3 ກິໂລ ເພື່ອໃຫ້ຢາງຣີດນໍ້າໄວ້ຂຶ້ນ ແລະ ເກາະພື້ນຖະໜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາເມືອຕ້ອງຂັບລົດໃນມື້ທີ່ຝົນຕົກແຮງ.

  1. ແວ່ນເບິ່ງບໍ່ເຫັນແຈ້ງ: ໂດຍສະເພາະຊ່ວງທີ່ຝົນຕົກໃໝ່ໆເພາະນໍ້າຈະປະສົມກັບຄາບຂີ້ຝຸ່ນເທິງແວ່ນກາຍເປັນກໍ້າຂີ້ຕົມໜຽວໆ ວິທີແກ້ຄືໃຊ້ນໍ້າສີດແວ່ນລ້າງອອກ ແລະ ບໍ່ຄວນສີດນໍ້າໃນເວລາຂັບລົດດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ເພາະໃນເວລາທີ່ຍັງເບິ່ງບໍ່ເຫັນແຈ້ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້.
  2. ທ້ອງຟ້າມືດແສງນ້ອຍ: ໃຫ້ເປີດໄຟລົດທັງທາງໜ້າ-ຫຼັງ ເພື່ອເພິ່ມການເບິ່ງເຫັນ ແລະ ເຫັນລົດຄັນອື່ນເບິ່ງເຫັນ ຄວນເປີດໄຟໜ້າແບບຕໍ່າເພາະຖ້າເປີດໄຟສູງສາຍຝົນຈະສະທ້ອນກັບມາຫາຜູ້ຂັບຫຼາຍຈົນເບິ່ງເສັ້ນທາງ ທາງໜ້າຍາກ.
  3. ຫົນທາງມື່ນ: ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນຊ່ວງທີ່ຝົນຕົກໃໝ່ໆ ເພາະຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ຂີ້ດິນທີ່ຢູ່ຫົນທາງຖືກຊະລ້າງດ້ວຍນໍ້າຝົນ ວິທີການແກ້ໄຂຄືຫຼຸດຄວາມໄວຂອງລົດໃຫ້ຢູ່ທີ່ 60 ກມ/ຊມ ແລະ ບໍ່ຄວນເບກລົດແບບກະທັນຫັນ ໃຊ້ການແຕະເບກຄ່ອຍໆຈະປອດໄພກວ່າ.
  4. ແວ່ນເປັນອາຍ: ການເກີດອາຍ ຫຼື ອາຍນໍ້າຢູ່ແວ່ນ ສາເຫດມາຈາອຸນຫະພູມນອກລົດ ແລະ ພາຍໃນລົດແຕກຕ່າງກັນ ອາຍເກີດຂຶ້ນງ່າຍໂດຍສະເພາະຊ່ວງຝົນຕົກ.
  • ຖ້າອາຍນໍ້າເກີດໃນລົດ ສະແດງວ່າໃນລົດຮ້ອນກວ່າອາກາດດ້ານນອກ ວິທີແກ້ຄືເປີດແອໃຫ້ເຢັນຂຶ້ນ.
  • ຖ້າອາຍນໍ້າເກີດນອກລົດ ສະແດງວ່າໃນລົດເຢັນກວ່າອາກາດດ້ານນອກ ວິທີແກ້ຄືຫຼຸດແອໃຫ້ເຢັນນ້ອຍລົງ.

ໂດຍ: ພອນປະເສີດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu