PCA_English

ກຽມສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດ Prudential

ວັນ​ທີ​ 5 ມີນາ 2015 ບໍລິສັດ Prudential (ພຣູເດນເຊວ ມະຫາຊົນ) ໄດ້ຮັບໜັງສືອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຕົວເເທນ ທີ່ ສປປ ລາວ ​ ຈາກກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເເຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຕົວເເທນໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ທີ່ ປະເທດອັງກິດ ເປັນບໍລິສັດ ບໍລິຫານການເງິນ ລະຫວ່າງປະເທດທີ່ມີບົດບາດ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ ໃນທະວີບອາຊີ, ປະເທດອາເມຣິກາ ເເລະ ປະເທດອັງກິດ.

Prudential ເປັນບໍລິສັດ ປະກັນຊີວິດສາກົນ ເເຫ່ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ເປີດຫ້ອງການຕົວເເທນໃນປະເທດລາວ ເເລະ ຈະມີແຜນເປີດໂຕໃນໄວໆນີ້. ​ເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວທຳອິດທີ່ສຳຄັນ ຈະຊ່ວຍໃນການໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ດຳເນີນການຢ່າງເຕັມໂຕໃນ ປະເທດລາວ. ​ເຊິ່ງຊ່ວຍວາງຮາກຖານສຳລັບ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ Prudential ໃນອະນາຄົດ, ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມ ບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ໃນການພັດທະນາການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ເພື່ອຕອບສະໜອງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນລາວ.

Prudential ເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພເເຖວໜ້າໃນທະວີບ ອາຊີ ທີ່ດຳເນີນການເຖິງ 12 ຕະຫຼາດຄື ກຳປູເຈຍ,ຈີນ,ຮົງກົງ, ອິນເດຍ, ອິໂດເນເຊຍ, ເກົາຫຼີ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ສິງກະໂປ, ໄຕ້ຫວັນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ມີຜະລິດຕະພັນຫຼາກຫຼາຍເພື່ອສະໜອງເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນການປ້ອງກັນ ເເລະ ການປະຢັດ ຂອງລູກຄ້າເຖິງ 12 ລ້ານຄົນໃນຂົງເຂດນີ້. ການສ້າງຕັ້ງ​ໄດ້ສື່ເຖິງຂໍ້ຜູກພັນທີ່ບໍລິສັດມີຕໍ່ທະວີບອາຊີ ຄືເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຍຸດທະສາດ ເພື່ອລົງທຶນໃນຕະຫຼາດທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Phouvanh Korngchansavath – Lao Web Developer & Designer
Main menu